Tochigi
Land market trend report

Tochigi railway companies list

JR

JR Ryomo Line

2017. Jan Mar
 21 tradings
1Q
21
2016. Jan Dec
 241 tradings
4Q
85
3Q
43
2Q
71
1Q
42
2015. Jan Dec
 216 tradings
4Q
44
3Q
59
2Q
53
1Q
60
2014. Jan Dec
 171 tradings
4Q
37
3Q
66
2Q
34
1Q
34
2013. Jan Dec
 356 tradings
4Q
84
3Q
84
2Q
112
1Q
76

JR Utsunomiya Line

2017. Jan Mar
 65 tradings
1Q
65
2016. Jan Dec
 968 tradings
4Q
240
3Q
180
2Q
339
1Q
209
2015. Jan Dec
 861 tradings
4Q
214
3Q
255
2Q
166
1Q
226
2014. Jan Dec
 723 tradings
4Q
191
3Q
216
2Q
114
1Q
202
2013. Jan Dec
 1,535 tradings
4Q
376
3Q
366
2Q
390
1Q
403

JR Nikko Line

2017. Jan Mar
 17 tradings
1Q
17
2016. Jan Dec
 224 tradings
4Q
46
3Q
52
2Q
79
1Q
47
2015. Jan Dec
 175 tradings
4Q
28
3Q
51
2Q
41
1Q
55
2014. Jan Dec
 189 tradings
4Q
55
3Q
49
2Q
28
1Q
57
2013. Jan Dec
 384 tradings
4Q
99
3Q
98
2Q
101
1Q
86

JR Tohoku Main Line

2017. Jan Mar
 9 tradings
1Q
9
2016. Jan Dec
 251 tradings
4Q
52
3Q
49
2Q
84
1Q
66
2015. Jan Dec
 282 tradings
4Q
82
3Q
86
2Q
44
1Q
70
2014. Jan Dec
 185 tradings
4Q
28
3Q
71
2Q
30
1Q
56
2013. Jan Dec
 394 tradings
4Q
85
3Q
106
2Q
103
1Q
100

JR Mito Line

2017. Jan Mar
 8 tradings
1Q
8
2016. Jan Dec
 89 tradings
4Q
30
3Q
15
2Q
33
1Q
11
2015. Jan Dec
 87 tradings
4Q
15
3Q
27
2Q
20
1Q
25
2014. Jan Dec
 57 tradings
4Q
20
3Q
17
2Q
10
1Q
10
2013. Jan Dec
 154 tradings
4Q
44
3Q
36
2Q
47
1Q
27

JR Karasuyama Line

2017. Jan Mar
 2 tradings
1Q
2
2016. Jan Dec
 29 tradings
4Q
10
3Q
8
2Q
6
1Q
5
2015. Jan Dec
 21 tradings
4Q
1
3Q
10
2Q
3
1Q
7
2014. Jan Dec
 25 tradings
4Q
7
3Q
6
2Q
1
1Q
11
2013. Jan Dec
 53 tradings
4Q
13
3Q
11
2Q
20
1Q
9

Shinkansen

Tohoku Shinkansen

2017. Jan Mar
 27 tradings
1Q
27
2016. Jan Dec
 302 tradings
4Q
79
3Q
61
2Q
106
1Q
56
2015. Jan Dec
 291 tradings
4Q
63
3Q
84
2Q
64
1Q
80
2014. Jan Dec
 254 tradings
4Q
82
3Q
62
2Q
46
1Q
64
2013. Jan Dec
 519 tradings
4Q
140
3Q
111
2Q
144
1Q
124

Tobu

Tobu Isesaki Line

2017. Jan Mar
 10 tradings
1Q
10
2016. Jan Dec
 35 tradings
4Q
9
3Q
8
2Q
13
1Q
5
2015. Jan Dec
 35 tradings
4Q
4
3Q
11
2Q
5
1Q
15
2014. Jan Dec
 35 tradings
4Q
8
3Q
12
2Q
10
1Q
5
2013. Jan Dec
 71 tradings
4Q
22
3Q
13
2Q
21
1Q
15

Tobu Sano Line

2017. Jan Mar
 5 tradings
1Q
5
2016. Jan Dec
 101 tradings
4Q
29
3Q
17
2Q
35
1Q
20
2015. Jan Dec
 100 tradings
4Q
28
3Q
22
2Q
25
1Q
25
2014. Jan Dec
 73 tradings
4Q
3
3Q
31
2Q
9
1Q
30
2013. Jan Dec
 169 tradings
4Q
37
3Q
49
2Q
45
1Q
38

Tobu Utsunomiya Line

2017. Jan Mar
 10 tradings
1Q
10
2016. Jan Dec
 228 tradings
4Q
51
3Q
42
2Q
71
1Q
64
2015. Jan Dec
 176 tradings
4Q
41
3Q
57
2Q
37
1Q
41
2014. Jan Dec
 153 tradings
4Q
47
3Q
50
2Q
18
1Q
38
2013. Jan Dec
 336 tradings
4Q
82
3Q
92
2Q
75
1Q
87

Tobu Nikko Line

2017. Jan Mar
 17 tradings
1Q
17
2016. Jan Dec
 214 tradings
4Q
51
3Q
44
2Q
65
1Q
54
2015. Jan Dec
 157 tradings
4Q
25
3Q
51
2Q
35
1Q
46
2014. Jan Dec
 120 tradings
4Q
28
3Q
42
2Q
20
1Q
30
2013. Jan Dec
 276 tradings
4Q
57
3Q
73
2Q
67
1Q
79

Tobu Kinugawa Line

2017 
2016. Jan Dec
 42 tradings
3Q
13
2Q
13
1Q
10
2015. Jan Sep
 13 tradings
3Q
7
1Q
4
2014. Jan Dec
 20 tradings
4Q
3
3Q
9
1Q
8
2013. Jan Dec
 39 tradings
4Q
7
3Q
11
2Q
9
1Q
12

Other

Mooka Railway Line

2017. Jan Mar
 9 tradings
1Q
9
2016. Jan Dec
 79 tradings
4Q
12
3Q
18
2Q
31
1Q
18
2015. Jan Dec
 71 tradings
4Q
14
3Q
19
2Q
12
1Q
26
2014. Jan Dec
 50 tradings
4Q
13
3Q
17
2Q
5
1Q
15
2013. Jan Dec
 118 tradings
4Q
29
3Q
34
2Q
21
1Q
34

Yagan Railway Aizu Kinugawa Line

2017 
2016 
2015 
2014 
2013. Jan Sep
 2 tradings
3Q
1