Miyagi
Land market trend report

Miyagi railway companies list

JR

JR Senzan line

2018 
2017. Jan - Jun
 33 tradings
2Q
7
2016. Jan - Sep
 136 tradings
3Q
49
2Q
47
1Q
40
2015. Jan - Dec
 143 tradings
4Q
24
3Q
51
2Q
31
1Q
37
2014. Jan - Dec
 159 tradings
4Q
47
3Q
46
2Q
31
1Q
35

JR Senseki Line

2018 
2017. Jan - Jun
 44 tradings
2Q
13
2016. Jan - Sep
 171 tradings
3Q
42
2Q
78
1Q
51
2015. Jan - Dec
 251 tradings
4Q
51
3Q
70
2Q
64
1Q
66
2014. Jan - Dec
 349 tradings
4Q
64
3Q
95
2Q
53
1Q
137

JR Rifu Line

2018 
2017 
2016. Jan - Sep
 12 tradings
3Q
2
2Q
4
1Q
6
2015. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
6
3Q
6
2Q
5
1Q
3
2014. Jan - Dec
 27 tradings
4Q
6
3Q
7
2Q
5
1Q
9

JR Tohoku Main Line

2018 
2017. Jan - Jun
 54 tradings
2Q
13
2016. Jan - Sep
 237 tradings
3Q
78
2Q
94
1Q
65
2015. Jan - Dec
 289 tradings
4Q
48
3Q
79
2Q
81
1Q
81
2014. Jan - Dec
 299 tradings
4Q
61
3Q
113
2Q
47
1Q
78

JR Ishimaki Line

2018 
2017. Jan - Jun
 31 tradings
2Q
7
2016. Jan - Sep
 124 tradings
3Q
33
2Q
53
1Q
38
2015. Jan - Dec
 154 tradings
4Q
32
3Q
36
2Q
49
1Q
37
2014. Jan - Dec
 189 tradings
4Q
29
3Q
44
2Q
29
1Q
87

JR Rikuu East Line

2018 
2017. Jan - Jun
 18 tradings
2Q
4
2016. Jan - Sep
 99 tradings
3Q
28
2Q
48
1Q
23
2015. Jan - Dec
 112 tradings
4Q
37
3Q
31
2Q
28
1Q
16
2014. Jan - Dec
 96 tradings
4Q
24
3Q
37
2Q
12
1Q
23

JR Ofunato BRT line

2018 
2017. Jan - Jun
 4 tradings
2Q
3
2016. Jan - Sep
 87 tradings
3Q
19
2Q
31
1Q
37
2015. Jan - Dec
 93 tradings
4Q
24
3Q
27
2Q
18
1Q
24
2014. Jan - Dec
 80 tradings
4Q
15
3Q
19
2Q
29
1Q
17

JR Ōfunato Line

2018 
2017. Jan - Jun
 4 tradings
2Q
3
2016. Jan - Sep
 87 tradings
3Q
19
2Q
31
1Q
37
2015. Jan - Dec
 94 tradings
4Q
24
3Q
27
2Q
18
1Q
25
2014. Jan - Dec
 80 tradings
4Q
15
3Q
19
2Q
29
1Q
17

JR Joban Line

2018 
2017. Jan - Jun
 15 tradings
2Q
7
2016. Jan - Sep
 93 tradings
3Q
21
2Q
34
1Q
38
2015. Jan - Dec
 74 tradings
4Q
10
3Q
28
2Q
18
1Q
18
2014. Jan - Dec
 85 tradings
4Q
17
3Q
38
2Q
8
1Q
22

JR Kesennuma Line

2018 
2017. Jan - Jun
 13 tradings
2Q
3
2016. Jan - Sep
 121 tradings
3Q
24
2Q
56
1Q
41
2015. Jan - Dec
 152 tradings
4Q
32
3Q
46
2Q
37
1Q
37
2014. Jan - Dec
 118 tradings
4Q
22
3Q
35
2Q
37
1Q
24

JR Senzan line

2018 
2017. Jan - Sep
 81 tradings
3Q
48
2Q
7
2016. Jan - Sep
 136 tradings
3Q
49
2Q
47
1Q
40
2015. Jan - Dec
 143 tradings
4Q
24
3Q
51
2Q
31
1Q
37
2014. Jan - Dec
 159 tradings
4Q
47
3Q
46
2Q
31
1Q
35

JR Senseki Line

2018 
2017. Jan - Sep
 103 tradings
3Q
59
2Q
13
2016. Jan - Sep
 171 tradings
3Q
42
2Q
78
1Q
51
2015. Jan - Dec
 251 tradings
4Q
51
3Q
70
2Q
64
1Q
66
2014. Jan - Dec
 349 tradings
4Q
64
3Q
95
2Q
53
1Q
137

JR Rifu Line

2018 
2017. Jan - Sep
 11 tradings
3Q
7
2016. Jan - Sep
 12 tradings
3Q
2
2Q
4
1Q
6
2015. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
6
3Q
6
2Q
5
1Q
3
2014. Jan - Dec
 27 tradings
4Q
6
3Q
7
2Q
5
1Q
9

JR Tohoku Main Line

2018 
2017. Jan - Sep
 145 tradings
3Q
91
2Q
13
2016. Jan - Sep
 237 tradings
3Q
78
2Q
94
1Q
65
2015. Jan - Dec
 289 tradings
4Q
48
3Q
79
2Q
81
1Q
81
2014. Jan - Dec
 299 tradings
4Q
61
3Q
113
2Q
47
1Q
78

JR Ishimaki Line

2018 
2017. Jan - Sep
 67 tradings
3Q
36
2Q
7
2016. Jan - Sep
 124 tradings
3Q
33
2Q
53
1Q
38
2015. Jan - Dec
 154 tradings
4Q
32
3Q
36
2Q
49
1Q
37
2014. Jan - Dec
 189 tradings
4Q
29
3Q
44
2Q
29
1Q
87

JR Rikuu East Line

2018 
2017. Jan - Sep
 38 tradings
3Q
20
2Q
4
2016. Jan - Sep
 99 tradings
3Q
28
2Q
48
1Q
23
2015. Jan - Dec
 112 tradings
4Q
37
3Q
31
2Q
28
1Q
16
2014. Jan - Dec
 96 tradings
4Q
24
3Q
37
2Q
12
1Q
23

JR Ofunato BRT line

2018 
2017. Jan - Sep
 11 tradings
3Q
7
2Q
3
2016. Jan - Sep
 87 tradings
3Q
19
2Q
31
1Q
37
2015. Jan - Dec
 93 tradings
4Q
24
3Q
27
2Q
18
1Q
24
2014. Jan - Dec
 80 tradings
4Q
15
3Q
19
2Q
29
1Q
17

JR Ōfunato Line

2018 
2017. Jan - Sep
 11 tradings
3Q
7
2Q
3
2016. Jan - Sep
 87 tradings
3Q
19
2Q
31
1Q
37
2015. Jan - Dec
 94 tradings
4Q
24
3Q
27
2Q
18
1Q
25
2014. Jan - Dec
 80 tradings
4Q
15
3Q
19
2Q
29
1Q
17

JR Joban Line

2018 
2017. Jan - Sep
 37 tradings
3Q
22
2Q
7
2016. Jan - Sep
 93 tradings
3Q
21
2Q
34
1Q
38
2015. Jan - Dec
 74 tradings
4Q
10
3Q
28
2Q
18
1Q
18
2014. Jan - Dec
 85 tradings
4Q
17
3Q
38
2Q
8
1Q
22

JR Kesennuma Line

2018 
2017. Jan - Sep
 31 tradings
3Q
18
2Q
3
2016. Jan - Sep
 121 tradings
3Q
24
2Q
56
1Q
41
2015. Jan - Dec
 152 tradings
4Q
32
3Q
46
2Q
37
1Q
37
2014. Jan - Dec
 118 tradings
4Q
22
3Q
35
2Q
37
1Q
24

Shinkansen

Tohoku Shinkansen

2018 
2017. Jan - Jun
 28 tradings
2Q
5
2016. Jan - Sep
 94 tradings
3Q
34
2Q
40
1Q
20
2015. Jan - Dec
 110 tradings
4Q
32
3Q
30
2Q
21
1Q
27
2014. Jan - Dec
 96 tradings
4Q
18
3Q
40
2Q
9
1Q
29

Tohoku Shinkansen

2018 
2017. Jan - Sep
 50 tradings
3Q
22
2Q
5
2016. Jan - Sep
 94 tradings
3Q
34
2Q
40
1Q
20
2015. Jan - Dec
 110 tradings
4Q
32
3Q
30
2Q
21
1Q
27
2014. Jan - Dec
 96 tradings
4Q
18
3Q
40
2Q
9
1Q
29

N/A

Sendai Subway Namboku Line

2018 
2017. Jan - Jun
 55 tradings
2Q
12
2016 
2015 
2014 

Sendai Subway Namboku Line

2018 
2017. Jan - Sep
 124 tradings
3Q
69
2Q
12
2016 
2015 
2014 

Other

Sendai Airport Line

2018 
2017 
2016. Jan - Sep
 19 tradings
3Q
4
2Q
11
1Q
4
2015. Jan - Dec
 29 tradings
4Q
7
3Q
4
2Q
7
1Q
11
2014. Jan - Dec
 22 tradings
4Q
6
3Q
3
2Q
1
1Q
12

Abukuma Express Line

2018 
2017 
2016. Jan - Sep
 23 tradings
3Q
6
2Q
9
1Q
8
2015. Jan - Dec
 14 tradings
4Q
5
3Q
3
2Q
3
1Q
3
2014. Jan - Dec
 28 tradings
4Q
9
3Q
6
2Q
4
1Q
9

Sendai Airport Line

2018 
2017. Jan - Sep
 18 tradings
3Q
14
2016. Jan - Sep
 19 tradings
3Q
4
2Q
11
1Q
4
2015. Jan - Dec
 29 tradings
4Q
7
3Q
4
2Q
7
1Q
11
2014. Jan - Dec
 22 tradings
4Q
6
3Q
3
2Q
1
1Q
12

Abukuma Express Line

2018 
2017. Jan - Sep
 19 tradings
3Q
13
2016. Jan - Sep
 23 tradings
3Q
6
2Q
9
1Q
8
2015. Jan - Dec
 14 tradings
4Q
5
3Q
3
2Q
3
1Q
3
2014. Jan - Dec
 28 tradings
4Q
9
3Q
6
2Q
4
1Q
9