Tokyo railway companies list

JR

JR Ueno Tokyo Line

2018. Jan - Sep
 25 tradings
3Q
11
2Q
5
1Q
9
2017. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
2
3Q
7
2Q
2
2016 
2015 

JR Chuo Main Line

2018. Jan - Sep
 38 tradings
3Q
5
2Q
14
1Q
19
2017. Jan - Dec
 32 tradings
4Q
12
3Q
12
2Q
4
1Q
4
2016. Jan - Dec
 50 tradings
4Q
14
3Q
16
2Q
12
1Q
8
2015. Jan - Dec
 53 tradings
4Q
15
3Q
15
2Q
16
1Q
7

JR Chuo Line

2018. Jan - Sep
 470 tradings
3Q
141
2Q
146
1Q
183
2017. Jan - Dec
 422 tradings
4Q
147
3Q
142
2Q
27
1Q
106
2016. Jan - Dec
 920 tradings
4Q
261
3Q
179
2Q
276
1Q
204
2015. Jan - Dec
 744 tradings
4Q
169
3Q
203
2Q
167
1Q
205

JR Itsukaichi Line

2018. Jan - Sep
 64 tradings
3Q
18
2Q
15
1Q
31
2017. Jan - Dec
 44 tradings
4Q
12
3Q
15
2Q
3
1Q
14
2016. Jan - Dec
 132 tradings
4Q
34
3Q
32
2Q
41
1Q
25
2015. Jan - Dec
 91 tradings
4Q
19
3Q
21
2Q
22
1Q
29

JR Keihin Tohoku Line

2018. Jan - Sep
 85 tradings
3Q
34
2Q
21
1Q
30
2017. Jan - Dec
 86 tradings
4Q
20
3Q
34
2Q
4
1Q
28
2016. Jan - Dec
 170 tradings
4Q
55
3Q
40
2Q
43
1Q
32
2015. Jan - Dec
 157 tradings
4Q
33
3Q
40
2Q
36
1Q
48

JR Keiyo Line

2018. Jan - Sep
 8 tradings
3Q
3
2Q
1
1Q
4
2017. Jan - Dec
 12 tradings
4Q
3
3Q
3
2Q
1
1Q
5
2016. Jan - Dec
 18 tradings
4Q
5
3Q
6
2Q
6
1Q
1
2015. Jan - Dec
 13 tradings
4Q
3
3Q
5
2Q
1
1Q
4

JR Hachikō Line

2018. Jan - Sep
 116 tradings
3Q
45
2Q
32
1Q
39
2017. Jan - Dec
 101 tradings
4Q
33
3Q
33
2Q
9
1Q
26
2016. Jan - Dec
 231 tradings
4Q
54
3Q
50
2Q
74
1Q
53
2015. Jan - Dec
 194 tradings
4Q
51
3Q
41
2Q
50
1Q
52

JR Nambu Line

2018. Jan - Sep
 47 tradings
3Q
16
2Q
14
1Q
17
2017. Jan - Dec
 43 tradings
4Q
12
3Q
21
2Q
1
1Q
9
2016. Jan - Dec
 136 tradings
4Q
32
3Q
31
2Q
45
1Q
28
2015. Jan - Dec
 105 tradings
4Q
36
3Q
33
2Q
14
1Q
22

JR Saikyo Line

2018. Jan - Sep
 40 tradings
3Q
14
2Q
14
1Q
12
2017. Jan - Dec
 56 tradings
4Q
24
3Q
15
2Q
1
1Q
16
2016. Jan - Dec
 90 tradings
4Q
37
3Q
17
2Q
27
1Q
9
2015. Jan - Dec
 85 tradings
4Q
16
3Q
21
2Q
24
1Q
24

JR Utsunomiya Line

2018. Jan - Sep
 20 tradings
3Q
7
2Q
4
1Q
9
2017. Jan - Dec
 10 tradings
4Q
1
3Q
2
2Q
1
1Q
6
2016. Jan - Dec
 29 tradings
4Q
10
3Q
4
2Q
9
1Q
6
2015. Jan - Dec
 30 tradings
4Q
8
3Q
3
2Q
7
1Q
12

JR Yamanote Line

2018. Jan - Sep
 90 tradings
3Q
42
2Q
26
1Q
22
2017. Jan - Dec
 101 tradings
4Q
32
3Q
32
2Q
8
1Q
29
2016. Jan - Dec
 155 tradings
4Q
48
3Q
32
2Q
49
1Q
26
2015. Jan - Dec
 143 tradings
4Q
22
3Q
34
2Q
43
1Q
44

JR Joban Line Local Train

2018. Jan - Sep
 78 tradings
3Q
27
2Q
25
1Q
26
2017. Jan - Dec
 70 tradings
4Q
38
3Q
15
2Q
4
1Q
13
2016. Jan - Dec
 170 tradings
4Q
51
3Q
25
2Q
59
1Q
35
2015. Jan - Dec
 124 tradings
4Q
32
3Q
38
2Q
23
1Q
31

JR Joban Line Rapid Train

2018. Jan - Sep
 28 tradings
3Q
14
1Q
7
2017. Jan - Dec
 23 tradings
4Q
9
3Q
5
1Q
9
2016. Jan - Dec
 52 tradings
4Q
15
3Q
13
2Q
13
1Q
11
2015. Jan - Dec
 55 tradings
4Q
14
3Q
14
2Q
16
1Q
11

JR Tokaido Main Line

2018. Jan - Sep
 3 tradings
3Q
2
2Q
1
2017. Jan - Dec
 9 tradings
4Q
1
3Q
5
2Q
1
1Q
2
2016. Jan - Dec
 15 tradings
4Q
5
3Q
5
1Q
2
2015. Jan - Dec
 8 tradings
4Q
1
3Q
2
1Q
2

JR Yokohama Line

2018. Jan - Sep
 173 tradings
3Q
58
2Q
51
1Q
64
2017. Jan - Dec
 171 tradings
4Q
49
3Q
53
2Q
16
1Q
53
2016. Jan - Dec
 369 tradings
4Q
107
3Q
71
2Q
135
1Q
56
2015. Jan - Dec
 331 tradings
4Q
91
3Q
79
2Q
70
1Q
91

JR Yokosuka Line

2018. Jan - Sep
 13 tradings
3Q
4
2Q
5
1Q
4
2017. Jan - Dec
 17 tradings
4Q
1
3Q
10
2Q
1
1Q
5
2016. Jan - Dec
 29 tradings
4Q
8
3Q
6
2Q
8
1Q
7
2015. Jan - Dec
 24 tradings
4Q
1
3Q
5
2Q
6
1Q
12

JR Musashino Line

2018. Jan - Sep
 29 tradings
3Q
10
2Q
11
1Q
8
2017. Jan - Dec
 30 tradings
4Q
11
3Q
10
2Q
3
1Q
6
2016. Jan - Dec
 62 tradings
4Q
12
3Q
14
2Q
21
1Q
15
2015. Jan - Dec
 58 tradings
4Q
14
3Q
17
2Q
16
1Q
11

JR Shonan-Shinjuku Line

2018. Jan - Sep
 35 tradings
3Q
11
2Q
13
1Q
11
2017. Jan - Dec
 49 tradings
4Q
18
3Q
13
2Q
1
1Q
17
2016. Jan - Dec
 76 tradings
4Q
27
3Q
11
2Q
26
1Q
12
2015. Jan - Dec
 74 tradings
4Q
9
3Q
13
2Q
22
1Q
30

JR Sobu Line

2018. Jan - Sep
 256 tradings
3Q
77
2Q
93
1Q
86
2017. Jan - Dec
 236 tradings
4Q
85
3Q
80
2Q
9
1Q
62
2016. Jan - Dec
 503 tradings
4Q
157
3Q
76
2Q
160
1Q
110
2015. Jan - Dec
 407 tradings
4Q
95
3Q
101
2Q
82
1Q
129

JR Sobu Line Rapid Train

2018. Jan - Sep
 51 tradings
3Q
16
2Q
19
1Q
16
2017. Jan - Dec
 37 tradings
4Q
12
3Q
13
2Q
3
1Q
9
2016. Jan - Dec
 92 tradings
4Q
35
3Q
14
2Q
31
1Q
12
2015. Jan - Dec
 77 tradings
4Q
12
3Q
24
2Q
20
1Q
21

JR Ome Line

2018. Jan - Sep
 143 tradings
3Q
70
2Q
31
1Q
42
2017. Jan - Dec
 112 tradings
4Q
21
3Q
51
2Q
11
1Q
29
2016. Jan - Dec
 315 tradings
4Q
80
3Q
61
2Q
109
1Q
65
2015. Jan - Dec
 264 tradings
4Q
73
3Q
80
2Q
55
1Q
56

JR Takasaki Line

2018. Jan - Sep
 20 tradings
3Q
7
2Q
4
1Q
9
2017. Jan - Dec
 10 tradings
4Q
1
3Q
2
2Q
1
1Q
6
2016. Jan - Dec
 29 tradings
4Q
10
3Q
4
2Q
9
1Q
6
2015. Jan - Dec
 30 tradings
4Q
8
3Q
3
2Q
7
1Q
12

JR Ueno Tokyo Line

2018. Jan - Dec
 34 tradings
3Q
11
2Q
5
1Q
9
2017. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
2
3Q
7
2Q
2
2016 
2015 

JR Chuo Main Line

2018. Jan - Dec
 47 tradings
3Q
5
2Q
14
1Q
19
2017. Jan - Dec
 32 tradings
4Q
12
3Q
12
2Q
4
1Q
4
2016. Jan - Dec
 50 tradings
4Q
14
3Q
16
2Q
12
1Q
8
2015. Jan - Dec
 53 tradings
4Q
15
3Q
15
2Q
16
1Q
7

JR Chuo Line

2018. Jan - Dec
 615 tradings
3Q
141
2Q
146
1Q
183
2017. Jan - Dec
 422 tradings
4Q
147
3Q
142
2Q
27
1Q
106
2016. Jan - Dec
 920 tradings
4Q
261
3Q
179
2Q
276
1Q
204
2015. Jan - Dec
 744 tradings
4Q
169
3Q
203
2Q
167
1Q
205

JR Itsukaichi Line

2018. Jan - Dec
 79 tradings
3Q
18
2Q
15
1Q
31
2017. Jan - Dec
 44 tradings
4Q
12
3Q
15
2Q
3
1Q
14
2016. Jan - Dec
 132 tradings
4Q
34
3Q
32
2Q
41
1Q
25
2015. Jan - Dec
 91 tradings
4Q
19
3Q
21
2Q
22
1Q
29

JR Keihin Tohoku Line

2018. Jan - Dec
 118 tradings
3Q
34
2Q
21
1Q
30
2017. Jan - Dec
 86 tradings
4Q
20
3Q
34
2Q
4
1Q
28
2016. Jan - Dec
 170 tradings
4Q
55
3Q
40
2Q
43
1Q
32
2015. Jan - Dec
 157 tradings
4Q
33
3Q
40
2Q
36
1Q
48

JR Keiyo Line

2018. Jan - Dec
 10 tradings
3Q
3
2Q
1
1Q
4
2017. Jan - Dec
 12 tradings
4Q
3
3Q
3
2Q
1
1Q
5
2016. Jan - Dec
 18 tradings
4Q
5
3Q
6
2Q
6
1Q
1
2015. Jan - Dec
 13 tradings
4Q
3
3Q
5
2Q
1
1Q
4

JR Hachikō Line

2018. Jan - Dec
 144 tradings
3Q
45
2Q
32
1Q
39
2017. Jan - Dec
 101 tradings
4Q
33
3Q
33
2Q
9
1Q
26
2016. Jan - Dec
 231 tradings
4Q
54
3Q
50
2Q
74
1Q
53
2015. Jan - Dec
 194 tradings
4Q
51
3Q
41
2Q
50
1Q
52

JR Nambu Line

2018. Jan - Dec
 64 tradings
3Q
16
2Q
14
1Q
17
2017. Jan - Dec
 43 tradings
4Q
12
3Q
21
2Q
1
1Q
9
2016. Jan - Dec
 136 tradings
4Q
32
3Q
31
2Q
45
1Q
28
2015. Jan - Dec
 105 tradings
4Q
36
3Q
33
2Q
14
1Q
22

JR Saikyo Line

2018. Jan - Dec
 61 tradings
3Q
14
2Q
14
1Q
12
2017. Jan - Dec
 56 tradings
4Q
24
3Q
15
2Q
1
1Q
16
2016. Jan - Dec
 90 tradings
4Q
37
3Q
17
2Q
27
1Q
9
2015. Jan - Dec
 85 tradings
4Q
16
3Q
21
2Q
24
1Q
24

JR Utsunomiya Line

2018. Jan - Dec
 26 tradings
3Q
7
2Q
4
1Q
9
2017. Jan - Dec
 10 tradings
4Q
1
3Q
2
2Q
1
1Q
6
2016. Jan - Dec
 29 tradings
4Q
10
3Q
4
2Q
9
1Q
6
2015. Jan - Dec
 30 tradings
4Q
8
3Q
3
2Q
7
1Q
12

JR Yamanote Line

2018. Jan - Dec
 124 tradings
3Q
42
2Q
26
1Q
22
2017. Jan - Dec
 101 tradings
4Q
32
3Q
32
2Q
8
1Q
29
2016. Jan - Dec
 155 tradings
4Q
48
3Q
32
2Q
49
1Q
26
2015. Jan - Dec
 143 tradings
4Q
22
3Q
34
2Q
43
1Q
44

JR Joban Line Local Train

2018. Jan - Dec
 96 tradings
3Q
27
2Q
25
1Q
26
2017. Jan - Dec
 70 tradings
4Q
38
3Q
15
2Q
4
1Q
13
2016. Jan - Dec
 170 tradings
4Q
51
3Q
25
2Q
59
1Q
35
2015. Jan - Dec
 124 tradings
4Q
32
3Q
38
2Q
23
1Q
31

JR Joban Line Rapid Train

2018. Jan - Dec
 47 tradings
3Q
14
1Q
7
2017. Jan - Dec
 23 tradings
4Q
9
3Q
5
1Q
9
2016. Jan - Dec
 52 tradings
4Q
15
3Q
13
2Q
13
1Q
11
2015. Jan - Dec
 55 tradings
4Q
14
3Q
14
2Q
16
1Q
11

JR Tokaido Main Line

2018. Jan - Dec
 4 tradings
3Q
2
2Q
1
2017. Jan - Dec
 9 tradings
4Q
1
3Q
5
2Q
1
1Q
2
2016. Jan - Dec
 15 tradings
4Q
5
3Q
5
1Q
2
2015. Jan - Dec
 8 tradings
4Q
1
3Q
2
1Q
2

JR Yokohama Line

2018. Jan - Dec
 223 tradings
3Q
58
2Q
51
1Q
64
2017. Jan - Dec
 171 tradings
4Q
49
3Q
53
2Q
16
1Q
53
2016. Jan - Dec
 369 tradings
4Q
107
3Q
71
2Q
135
1Q
56
2015. Jan - Dec
 331 tradings
4Q
91
3Q
79
2Q
70
1Q
91

JR Yokosuka Line

2018. Jan - Dec
 14 tradings
3Q
4
2Q
5
1Q
4
2017. Jan - Dec
 17 tradings
4Q
1
3Q
10
2Q
1
1Q
5
2016. Jan - Dec
 29 tradings
4Q
8
3Q
6
2Q
8
1Q
7
2015. Jan - Dec
 24 tradings
4Q
1
3Q
5
2Q
6
1Q
12

JR Musashino Line

2018. Jan - Dec
 30 tradings
3Q
10
2Q
11
1Q
8
2017. Jan - Dec
 30 tradings
4Q
11
3Q
10
2Q
3
1Q
6
2016. Jan - Dec
 62 tradings
4Q
12
3Q
14
2Q
21
1Q
15
2015. Jan - Dec
 58 tradings
4Q
14
3Q
17
2Q
16
1Q
11

JR Shonan-Shinjuku Line

2018. Jan - Dec
 46 tradings
3Q
11
2Q
13
1Q
11
2017. Jan - Dec
 49 tradings
4Q
18
3Q
13
2Q
1
1Q
17
2016. Jan - Dec
 76 tradings
4Q
27
3Q
11
2Q
26
1Q
12
2015. Jan - Dec
 74 tradings
4Q
9
3Q
13
2Q
22
1Q
30

JR Sobu Line

2018. Jan - Dec
 317 tradings
3Q
77
2Q
93
1Q
86
2017. Jan - Dec
 236 tradings
4Q
85
3Q
80
2Q
9
1Q
62
2016. Jan - Dec
 503 tradings
4Q
157
3Q
76
2Q
160
1Q
110
2015. Jan - Dec
 407 tradings
4Q
95
3Q
101
2Q
82
1Q
129

JR Sobu Line Rapid Train

2018. Jan - Dec
 60 tradings
3Q
16
2Q
19
1Q
16
2017. Jan - Dec
 37 tradings
4Q
12
3Q
13
2Q
3
1Q
9
2016. Jan - Dec
 92 tradings
4Q
35
3Q
14
2Q
31
1Q
12
2015. Jan - Dec
 77 tradings
4Q
12
3Q
24
2Q
20
1Q
21

JR Ome Line

2018. Jan - Dec
 198 tradings
3Q
70
2Q
31
1Q
42
2017. Jan - Dec
 112 tradings
4Q
21
3Q
51
2Q
11
1Q
29
2016. Jan - Dec
 315 tradings
4Q
80
3Q
61
2Q
109
1Q
65
2015. Jan - Dec
 264 tradings
4Q
73
3Q
80
2Q
55
1Q
56

JR Takasaki Line

2018. Jan - Dec
 26 tradings
3Q
7
2Q
4
1Q
9
2017. Jan - Dec
 10 tradings
4Q
1
3Q
2
2Q
1
1Q
6
2016. Jan - Dec
 29 tradings
4Q
10
3Q
4
2Q
9
1Q
6
2015. Jan - Dec
 30 tradings
4Q
8
3Q
3
2Q
7
1Q
12

JR Ueno Tokyo Line

2018. Jan - Dec
 34 tradings
4Q
9
3Q
11
2Q
5
1Q
9
2017. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
2
3Q
7
2Q
2
2016 
2015 

JR Chuo Main Line

2018. Jan - Dec
 47 tradings
4Q
9
3Q
5
2Q
14
1Q
19
2017. Jan - Dec
 32 tradings
4Q
12
3Q
12
2Q
4
1Q
4
2016. Jan - Dec
 50 tradings
4Q
14
3Q
16
2Q
12
1Q
8
2015. Jan - Dec
 53 tradings
4Q
15
3Q
15
2Q
16
1Q
7

JR Chuo Line

2018. Jan - Dec
 615 tradings
4Q
145
3Q
141
2Q
146
1Q
183
2017. Jan - Dec
 422 tradings
4Q
147
3Q
142
2Q
27
1Q
106
2016. Jan - Dec
 920 tradings
4Q
261
3Q
179
2Q
276
1Q
204
2015. Jan - Dec
 744 tradings
4Q
169
3Q
203
2Q
167
1Q
205

JR Itsukaichi Line

2018. Jan - Dec
 79 tradings
4Q
15
3Q
18
2Q
15
1Q
31
2017. Jan - Dec
 44 tradings
4Q
12
3Q
15
2Q
3
1Q
14
2016. Jan - Dec
 132 tradings
4Q
34
3Q
32
2Q
41
1Q
25
2015. Jan - Dec
 91 tradings
4Q
19
3Q
21
2Q
22
1Q
29

JR Keihin Tohoku Line

2018. Jan - Dec
 118 tradings
4Q
33
3Q
34
2Q
21
1Q
30
2017. Jan - Dec
 86 tradings
4Q
20
3Q
34
2Q
4
1Q
28
2016. Jan - Dec
 170 tradings
4Q
55
3Q
40
2Q
43
1Q
32
2015. Jan - Dec
 157 tradings
4Q
33
3Q
40
2Q
36
1Q
48

JR Keiyo Line

2018. Jan - Dec
 10 tradings
4Q
2
3Q
3
2Q
1
1Q
4
2017. Jan - Dec
 12 tradings
4Q
3
3Q
3
2Q
1
1Q
5
2016. Jan - Dec
 18 tradings
4Q
5
3Q
6
2Q
6
1Q
1
2015. Jan - Dec
 13 tradings
4Q
3
3Q
5
2Q
1
1Q
4

JR Hachikō Line

2018. Jan - Dec
 144 tradings
4Q
28
3Q
45
2Q
32
1Q
39
2017. Jan - Dec
 101 tradings
4Q
33
3Q
33
2Q
9
1Q
26
2016. Jan - Dec
 231 tradings
4Q
54
3Q
50
2Q
74
1Q
53
2015. Jan - Dec
 194 tradings
4Q
51
3Q
41
2Q
50
1Q
52

JR Nambu Line

2018. Jan - Dec
 64 tradings
4Q
17
3Q
16
2Q
14
1Q
17
2017. Jan - Dec
 43 tradings
4Q
12
3Q
21
2Q
1
1Q
9
2016. Jan - Dec
 136 tradings
4Q
32
3Q
31
2Q
45
1Q
28
2015. Jan - Dec
 105 tradings
4Q
36
3Q
33
2Q
14
1Q
22

JR Saikyo Line

2018. Jan - Dec
 61 tradings
4Q
21
3Q
14
2Q
14
1Q
12
2017. Jan - Dec
 56 tradings
4Q
24
3Q
15
2Q
1
1Q
16
2016. Jan - Dec
 90 tradings
4Q
37
3Q
17
2Q
27
1Q
9
2015. Jan - Dec
 85 tradings
4Q
16
3Q
21
2Q
24
1Q
24

JR Utsunomiya Line

2018. Jan - Dec
 26 tradings
4Q
6
3Q
7
2Q
4
1Q
9
2017. Jan - Dec
 10 tradings
4Q
1
3Q
2
2Q
1
1Q
6
2016. Jan - Dec
 29 tradings
4Q
10
3Q
4
2Q
9
1Q
6
2015. Jan - Dec
 30 tradings
4Q
8
3Q
3
2Q
7
1Q
12

JR Yamanote Line

2018. Jan - Dec
 124 tradings
4Q
34
3Q
42
2Q
26
1Q
22
2017. Jan - Dec
 101 tradings
4Q
32
3Q
32
2Q
8
1Q
29
2016. Jan - Dec
 155 tradings
4Q
48
3Q
32
2Q
49
1Q
26
2015. Jan - Dec
 143 tradings
4Q
22
3Q
34
2Q
43
1Q
44

JR Joban Line Local Train

2018. Jan - Dec
 96 tradings
4Q
18
3Q
27
2Q
25
1Q
26
2017. Jan - Dec
 70 tradings
4Q
38
3Q
15
2Q
4
1Q
13
2016. Jan - Dec
 170 tradings
4Q
51
3Q
25
2Q
59
1Q
35
2015. Jan - Dec
 124 tradings
4Q
32
3Q
38
2Q
23
1Q
31

JR Joban Line Rapid Train

2018. Jan - Dec
 47 tradings
4Q
19
3Q
14
1Q
7
2017. Jan - Dec
 23 tradings
4Q
9
3Q
5
1Q
9
2016. Jan - Dec
 52 tradings
4Q
15
3Q
13
2Q
13
1Q
11
2015. Jan - Dec
 55 tradings
4Q
14
3Q
14
2Q
16
1Q
11

JR Tokaido Main Line

2018. Jan - Dec
 4 tradings
4Q
1
3Q
2
2Q
1
2017. Jan - Dec
 9 tradings
4Q
1
3Q
5
2Q
1
1Q
2
2016. Jan - Dec
 15 tradings
4Q
5
3Q
5
1Q
2
2015. Jan - Dec
 8 tradings
4Q
1
3Q
2
1Q
2

JR Yokohama Line

2018. Jan - Dec
 223 tradings
4Q
50
3Q
58
2Q
51
1Q
64
2017. Jan - Dec
 171 tradings
4Q
49
3Q
53
2Q
16
1Q
53
2016. Jan - Dec
 369 tradings
4Q
107
3Q
71
2Q
135
1Q
56
2015. Jan - Dec
 331 tradings
4Q
91
3Q
79
2Q
70
1Q
91

JR Yokosuka Line

2018. Jan - Dec
 14 tradings
4Q
1
3Q
4
2Q
5
1Q
4
2017. Jan - Dec
 17 tradings
4Q
1
3Q
10
2Q
1
1Q
5
2016. Jan - Dec
 29 tradings
4Q
8
3Q
6
2Q
8
1Q
7
2015. Jan - Dec
 24 tradings
4Q
1
3Q
5
2Q
6
1Q
12

JR Musashino Line

2018. Jan - Dec
 30 tradings
4Q
1
3Q
10
2Q
11
1Q
8
2017. Jan - Dec
 30 tradings
4Q
11
3Q
10
2Q
3
1Q
6
2016. Jan - Dec
 62 tradings
4Q
12
3Q
14
2Q
21
1Q
15
2015. Jan - Dec
 58 tradings
4Q
14
3Q
17
2Q
16
1Q
11

JR Shonan-Shinjuku Line

2018. Jan - Dec
 46 tradings
4Q
11
3Q
11
2Q
13
1Q
11
2017. Jan - Dec
 49 tradings
4Q
18
3Q
13
2Q
1
1Q
17
2016. Jan - Dec
 76 tradings
4Q
27
3Q
11
2Q
26
1Q
12
2015. Jan - Dec
 74 tradings
4Q
9
3Q
13
2Q
22
1Q
30

JR Sobu Line

2018. Jan - Dec
 317 tradings
4Q
61
3Q
77
2Q
93
1Q
86
2017. Jan - Dec
 236 tradings
4Q
85
3Q
80
2Q
9
1Q
62
2016. Jan - Dec
 503 tradings
4Q
157
3Q
76
2Q
160
1Q
110
2015. Jan - Dec
 407 tradings
4Q
95
3Q
101
2Q
82
1Q
129

JR Sobu Line Rapid Train

2018. Jan - Dec
 60 tradings
4Q
9
3Q
16
2Q
19
1Q
16
2017. Jan - Dec
 37 tradings
4Q
12
3Q
13
2Q
3
1Q
9
2016. Jan - Dec
 92 tradings
4Q
35
3Q
14
2Q
31
1Q
12
2015. Jan - Dec
 77 tradings
4Q
12
3Q
24
2Q
20
1Q
21

JR Ome Line

2018. Jan - Dec
 198 tradings
4Q
55
3Q
70
2Q
31
1Q
42
2017. Jan - Dec
 112 tradings
4Q
21
3Q
51
2Q
11
1Q
29
2016. Jan - Dec
 315 tradings
4Q
80
3Q
61
2Q
109
1Q
65
2015. Jan - Dec
 264 tradings
4Q
73
3Q
80
2Q
55
1Q
56

JR Takasaki Line

2018. Jan - Dec
 26 tradings
4Q
6
3Q
7
2Q
4
1Q
9
2017. Jan - Dec
 10 tradings
4Q
1
3Q
2
2Q
1
1Q
6
2016. Jan - Dec
 29 tradings
4Q
10
3Q
4
2Q
9
1Q
6
2015. Jan - Dec
 30 tradings
4Q
8
3Q
3
2Q
7
1Q
12

Keisei

Keisei Narita Airport line

2018. Jan - Sep
 6 tradings
3Q
1
1Q
1
2017. Jan - Dec
 7 tradings
4Q
1
3Q
5
1Q
1
2016. Jan - Dec
 18 tradings
4Q
9
3Q
2
2Q
5
1Q
2
2015. Jan - Dec
 16 tradings
4Q
7
3Q
4
2Q
1
1Q
4

Keisei Oshiage Line

2018. Jan - Sep
 60 tradings
3Q
21
2Q
21
1Q
18
2017. Jan - Dec
 39 tradings
4Q
14
3Q
16
2Q
1
1Q
8
2016. Jan - Dec
 104 tradings
4Q
35
3Q
17
2Q
31
1Q
21
2015. Jan - Dec
 83 tradings
4Q
20
3Q
21
2Q
19
1Q
23

Keisei Main Line

2018. Jan - Sep
 72 tradings
3Q
30
2Q
21
1Q
21
2017. Jan - Dec
 59 tradings
4Q
19
3Q
23
2Q
6
1Q
11
2016. Jan - Dec
 162 tradings
4Q
50
3Q
25
2Q
50
1Q
37
2015. Jan - Dec
 139 tradings
4Q
37
3Q
34
2Q
30
1Q
38

Keisei Kanamachi Line

2018. Jan - Sep
 10 tradings
3Q
2
2Q
5
1Q
3
2017. Jan - Dec
 16 tradings
4Q
7
3Q
6
2Q
1
1Q
2
2016. Jan - Dec
 23 tradings
4Q
9
3Q
3
2Q
8
1Q
3
2015. Jan - Dec
 35 tradings
4Q
11
3Q
10
2Q
5
1Q
9

Keisei Narita Airport line

2018. Jan - Dec
 15 tradings
3Q
1
1Q
1
2017. Jan - Dec
 7 tradings
4Q
1
3Q
5
1Q
1
2016. Jan - Dec
 18 tradings
4Q
9
3Q
2
2Q
5
1Q
2
2015. Jan - Dec
 16 tradings
4Q
7
3Q
4
2Q
1
1Q
4

Keisei Oshiage Line

2018. Jan - Dec
 88 tradings
3Q
21
2Q
21
1Q
18
2017. Jan - Dec
 39 tradings
4Q
14
3Q
16
2Q
1
1Q
8
2016. Jan - Dec
 104 tradings
4Q
35
3Q
17
2Q
31
1Q
21
2015. Jan - Dec
 83 tradings
4Q
20
3Q
21
2Q
19
1Q
23

Keisei Main Line

2018. Jan - Dec
 109 tradings
3Q
30
2Q
21
1Q
21
2017. Jan - Dec
 59 tradings
4Q
19
3Q
23
2Q
6
1Q
11
2016. Jan - Dec
 162 tradings
4Q
50
3Q
25
2Q
50
1Q
37
2015. Jan - Dec
 139 tradings
4Q
37
3Q
34
2Q
30
1Q
38

Keisei Kanamachi Line

2018. Jan - Dec
 22 tradings
3Q
2
2Q
5
1Q
3
2017. Jan - Dec
 16 tradings
4Q
7
3Q
6
2Q
1
1Q
2
2016. Jan - Dec
 23 tradings
4Q
9
3Q
3
2Q
8
1Q
3
2015. Jan - Dec
 35 tradings
4Q
11
3Q
10
2Q
5
1Q
9

Keisei Narita Airport line

2018. Jan - Dec
 15 tradings
4Q
9
3Q
1
1Q
1
2017. Jan - Dec
 7 tradings
4Q
1
3Q
5
1Q
1
2016. Jan - Dec
 18 tradings
4Q
9
3Q
2
2Q
5
1Q
2
2015. Jan - Dec
 16 tradings
4Q
7
3Q
4
2Q
1
1Q
4

Keisei Oshiage Line

2018. Jan - Dec
 88 tradings
4Q
28
3Q
21
2Q
21
1Q
18
2017. Jan - Dec
 39 tradings
4Q
14
3Q
16
2Q
1
1Q
8
2016. Jan - Dec
 104 tradings
4Q
35
3Q
17
2Q
31
1Q
21
2015. Jan - Dec
 83 tradings
4Q
20
3Q
21
2Q
19
1Q
23

Keisei Main Line

2018. Jan - Dec
 109 tradings
4Q
37
3Q
30
2Q
21
1Q
21
2017. Jan - Dec
 59 tradings
4Q
19
3Q
23
2Q
6
1Q
11
2016. Jan - Dec
 162 tradings
4Q
50
3Q
25
2Q
50
1Q
37
2015. Jan - Dec
 139 tradings
4Q
37
3Q
34
2Q
30
1Q
38

Keisei Kanamachi Line

2018. Jan - Dec
 22 tradings
4Q
12
3Q
2
2Q
5
1Q
3
2017. Jan - Dec
 16 tradings
4Q
7
3Q
6
2Q
1
1Q
2
2016. Jan - Dec
 23 tradings
4Q
9
3Q
3
2Q
8
1Q
3
2015. Jan - Dec
 35 tradings
4Q
11
3Q
10
2Q
5
1Q
9

Keikyū

Keikyu Main Line

2018. Jan - Sep
 53 tradings
3Q
20
2Q
16
1Q
17
2017. Jan - Dec
 56 tradings
4Q
20
3Q
20
2Q
3
1Q
13
2016. Jan - Dec
 99 tradings
4Q
27
3Q
19
2Q
26
1Q
27
2015. Jan - Dec
 90 tradings
4Q
21
3Q
29
2Q
21
1Q
19

Keikyu Airport Line

2018. Jan - Sep
 23 tradings
3Q
7
1Q
7
2017. Jan - Dec
 22 tradings
4Q
4
3Q
12
1Q
6
2016. Jan - Dec
 44 tradings
4Q
11
3Q
8
2Q
13
1Q
12
2015. Jan - Dec
 34 tradings
4Q
5
3Q
10
2Q
9
1Q
10

Keikyu Main Line

2018. Jan - Dec
 70 tradings
3Q
20
2Q
16
1Q
17
2017. Jan - Dec
 56 tradings
4Q
20
3Q
20
2Q
3
1Q
13
2016. Jan - Dec
 99 tradings
4Q
27
3Q
19
2Q
26
1Q
27
2015. Jan - Dec
 90 tradings
4Q
21
3Q
29
2Q
21
1Q
19

Keikyu Airport Line

2018. Jan - Dec
 29 tradings
3Q
7
1Q
7
2017. Jan - Dec
 22 tradings
4Q
4
3Q
12
1Q
6
2016. Jan - Dec
 44 tradings
4Q
11
3Q
8
2Q
13
1Q
12
2015. Jan - Dec
 34 tradings
4Q
5
3Q
10
2Q
9
1Q
10

Keikyu Main Line

2018. Jan - Dec
 70 tradings
4Q
17
3Q
20
2Q
16
1Q
17
2017. Jan - Dec
 56 tradings
4Q
20
3Q
20
2Q
3
1Q
13
2016. Jan - Dec
 99 tradings
4Q
27
3Q
19
2Q
26
1Q
27
2015. Jan - Dec
 90 tradings
4Q
21
3Q
29
2Q
21
1Q
19

Keikyu Airport Line

2018. Jan - Dec
 29 tradings
4Q
6
3Q
7
1Q
7
2017. Jan - Dec
 22 tradings
4Q
4
3Q
12
1Q
6
2016. Jan - Dec
 44 tradings
4Q
11
3Q
8
2Q
13
1Q
12
2015. Jan - Dec
 34 tradings
4Q
5
3Q
10
2Q
9
1Q
10

Keio

Keio Inokashira Line

2018. Jan - Sep
 78 tradings
3Q
29
2Q
22
1Q
27
2017. Jan - Dec
 91 tradings
4Q
27
3Q
37
2Q
4
1Q
23
2016. Jan - Dec
 211 tradings
4Q
76
3Q
41
2Q
59
1Q
35
2015. Jan - Dec
 166 tradings
4Q
35
3Q
45
2Q
34
1Q
52

Keio Dōbutsuen Line

2018. Jan - Sep
 25 tradings
3Q
5
2Q
12
1Q
8
2017. Jan - Dec
 11 tradings
4Q
6
3Q
3
2Q
1
1Q
1
2016. Jan - Dec
 30 tradings
4Q
5
3Q
8
2Q
8
1Q
9
2015. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
7
3Q
5
2Q
5
1Q
3

Keio New Line

2018. Jan - Sep
 26 tradings
3Q
7
2Q
7
1Q
12
2017. Jan - Dec
 14 tradings
4Q
3
3Q
8
2Q
1
1Q
2
2016. Jan - Dec
 46 tradings
4Q
11
3Q
11
2Q
18
1Q
6
2015. Jan - Dec
 23 tradings
4Q
8
3Q
4
2Q
6
1Q
5

Keio Sagamihara Line

2018. Jan - Sep
 78 tradings
3Q
28
2Q
21
1Q
29
2017. Jan - Dec
 71 tradings
4Q
17
3Q
28
2Q
2
1Q
24
2016. Jan - Dec
 157 tradings
4Q
36
3Q
23
2Q
49
1Q
49
2015. Jan - Dec
 107 tradings
4Q
28
3Q
21
2Q
17
1Q
41

Keiō Keibajō Line

2018. Jan - Sep
 4 tradings
3Q
3
2Q
1
2017. Jan - Dec
 7 tradings
4Q
4
3Q
1
2Q
2
2016. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
3
3Q
4
2Q
9
1Q
4
2015. Jan - Dec
 13 tradings
4Q
3
3Q
4
2Q
2
1Q
4

Keio Line

2018. Jan - Sep
 272 tradings
3Q
94
2Q
73
1Q
105
2017. Jan - Dec
 251 tradings
4Q
80
3Q
83
2Q
14
1Q
74
2016. Jan - Dec
 591 tradings
4Q
147
3Q
118
2Q
191
1Q
135
2015. Jan - Dec
 488 tradings
4Q
115
3Q
141
2Q
107
1Q
125

Keiō Takao Line

2018. Jan - Sep
 79 tradings
3Q
24
2Q
25
1Q
30
2017. Jan - Dec
 65 tradings
4Q
25
3Q
25
2Q
6
1Q
9
2016. Jan - Dec
 128 tradings
4Q
39
3Q
31
2Q
33
1Q
25
2015. Jan - Dec
 134 tradings
4Q
36
3Q
36
2Q
36
1Q
26

Keio Inokashira Line

2018. Jan - Dec
 105 tradings
3Q
29
2Q
22
1Q
27
2017. Jan - Dec
 91 tradings
4Q
27
3Q
37
2Q
4
1Q
23
2016. Jan - Dec
 211 tradings
4Q
76
3Q
41
2Q
59
1Q
35
2015. Jan - Dec
 166 tradings
4Q
35
3Q
45
2Q
34
1Q
52

Keio Dōbutsuen Line

2018. Jan - Dec
 28 tradings
3Q
5
2Q
12
1Q
8
2017. Jan - Dec
 11 tradings
4Q
6
3Q
3
2Q
1
1Q
1
2016. Jan - Dec
 30 tradings
4Q
5
3Q
8
2Q
8
1Q
9
2015. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
7
3Q
5
2Q
5
1Q
3

Keio New Line

2018. Jan - Dec
 31 tradings
3Q
7
2Q
7
1Q
12
2017. Jan - Dec
 14 tradings
4Q
3
3Q
8
2Q
1
1Q
2
2016. Jan - Dec
 46 tradings
4Q
11
3Q
11
2Q
18
1Q
6
2015. Jan - Dec
 23 tradings
4Q
8
3Q
4
2Q
6
1Q
5

Keio Sagamihara Line

2018. Jan - Dec
 100 tradings
3Q
28
2Q
21
1Q
29
2017. Jan - Dec
 71 tradings
4Q
17
3Q
28
2Q
2
1Q
24
2016. Jan - Dec
 157 tradings
4Q
36
3Q
23
2Q
49
1Q
49
2015. Jan - Dec
 107 tradings
4Q
28
3Q
21
2Q
17
1Q
41

Keiō Keibajō Line

2018. Jan - Dec
 5 tradings
3Q
3
2Q
1
2017. Jan - Dec
 7 tradings
4Q
4
3Q
1
2Q
2
2016. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
3
3Q
4
2Q
9
1Q
4
2015. Jan - Dec
 13 tradings
4Q
3
3Q
4
2Q
2
1Q
4

Keio Line

2018. Jan - Dec
 352 tradings
3Q
94
2Q
73
1Q
105
2017. Jan - Dec
 251 tradings
4Q
80
3Q
83
2Q
14
1Q
74
2016. Jan - Dec
 591 tradings
4Q
147
3Q
118
2Q
191
1Q
135
2015. Jan - Dec
 488 tradings
4Q
115
3Q
141
2Q
107
1Q
125

Keiō Takao Line

2018. Jan - Dec
 109 tradings
3Q
24
2Q
25
1Q
30
2017. Jan - Dec
 65 tradings
4Q
25
3Q
25
2Q
6
1Q
9
2016. Jan - Dec
 128 tradings
4Q
39
3Q
31
2Q
33
1Q
25
2015. Jan - Dec
 134 tradings
4Q
36
3Q
36
2Q
36
1Q
26

Keio Inokashira Line

2018. Jan - Dec
 105 tradings
4Q
27
3Q
29
2Q
22
1Q
27
2017. Jan - Dec
 91 tradings
4Q
27
3Q
37
2Q
4
1Q
23
2016. Jan - Dec
 211 tradings
4Q
76
3Q
41
2Q
59
1Q
35
2015. Jan - Dec
 166 tradings
4Q
35
3Q
45
2Q
34
1Q
52

Keio Dōbutsuen Line

2018. Jan - Dec
 28 tradings
4Q
3
3Q
5
2Q
12
1Q
8
2017. Jan - Dec
 11 tradings
4Q
6
3Q
3
2Q
1
1Q
1
2016. Jan - Dec
 30 tradings
4Q
5
3Q
8
2Q
8
1Q
9
2015. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
7
3Q
5
2Q
5
1Q
3

Keio New Line

2018. Jan - Dec
 31 tradings
4Q
5
3Q
7
2Q
7
1Q
12
2017. Jan - Dec
 14 tradings
4Q
3
3Q
8
2Q
1
1Q
2
2016. Jan - Dec
 46 tradings
4Q
11
3Q
11
2Q
18
1Q
6
2015. Jan - Dec
 23 tradings
4Q
8
3Q
4
2Q
6
1Q
5

Keio Sagamihara Line

2018. Jan - Dec
 100 tradings
4Q
22
3Q
28
2Q
21
1Q
29
2017. Jan - Dec
 71 tradings
4Q
17
3Q
28
2Q
2
1Q
24
2016. Jan - Dec
 157 tradings
4Q
36
3Q
23
2Q
49
1Q
49
2015. Jan - Dec
 107 tradings
4Q
28
3Q
21
2Q
17
1Q
41

Keiō Keibajō Line

2018. Jan - Dec
 5 tradings
4Q
1
3Q
3
2Q
1
2017. Jan - Dec
 7 tradings
4Q
4
3Q
1
2Q
2
2016. Jan - Dec
 20 tradings
4Q
3
3Q
4
2Q
9
1Q
4
2015. Jan - Dec
 13 tradings
4Q
3
3Q
4
2Q
2
1Q
4

Keio Line

2018. Jan - Dec
 352 tradings
4Q
80
3Q
94
2Q
73
1Q
105
2017. Jan - Dec
 251 tradings
4Q
80
3Q
83
2Q
14
1Q
74
2016. Jan - Dec
 591 tradings
4Q
147
3Q
118
2Q
191
1Q
135
2015. Jan - Dec
 488 tradings
4Q
115
3Q
141
2Q
107
1Q
125

Keiō Takao Line

2018. Jan - Dec
 109 tradings
4Q
30
3Q
24
2Q
25
1Q
30
2017. Jan - Dec
 65 tradings
4Q
25
3Q
25
2Q
6
1Q
9
2016. Jan - Dec
 128 tradings
4Q
39
3Q
31
2Q
33
1Q
25
2015. Jan - Dec
 134 tradings
4Q
36
3Q
36
2Q
36
1Q
26

Odakyu

Odakyu Tama Line

2018. Jan - Sep
 9 tradings
3Q
4
1Q
2
2017. Jan - Sep
 5 tradings
3Q
2
1Q
3
2016. Jan - Dec
 26 tradings
4Q
9
3Q
5
2Q
9
1Q
3
2015. Jan - Dec
 12 tradings
4Q
1
3Q
4
2Q
4
1Q
3

Odakyu Odawara Line

2018. Jan - Sep
 203 tradings
3Q
84
2Q
68
1Q
51
2017. Jan - Dec
 191 tradings
4Q
60
3Q
64
2Q
12
1Q
55
2016. Jan - Dec
 427 tradings
4Q
139
3Q
85
2Q
132
1Q
71
2015. Jan - Dec
 386 tradings
4Q
101
3Q
85
2Q
96
1Q
104

Odakyu Tama Line

2018. Jan - Dec
 11 tradings
3Q
4
1Q
2
2017. Jan - Sep
 5 tradings
3Q
2
1Q
3
2016. Jan - Dec
 26 tradings
4Q
9
3Q
5
2Q
9
1Q
3
2015. Jan - Dec
 12 tradings
4Q
1
3Q
4
2Q
4
1Q
3

Odakyu Odawara Line

2018. Jan - Dec
 257 tradings
3Q
84
2Q
68
1Q
51
2017. Jan - Dec
 191 tradings
4Q
60
3Q
64
2Q
12
1Q
55
2016. Jan - Dec
 427 tradings
4Q
139
3Q
85
2Q
132
1Q
71
2015. Jan - Dec
 386 tradings
4Q
101
3Q
85
2Q
96
1Q
104

Odakyu Tama Line

2018. Jan - Dec
 11 tradings
3Q
4
1Q
2
2017. Jan - Sep
 5 tradings
3Q
2
1Q
3
2016. Jan - Dec
 26 tradings
4Q
9
3Q
5
2Q
9
1Q
3
2015. Jan - Dec
 12 tradings
4Q
1
3Q
4
2Q
4
1Q
3

Odakyu Odawara Line

2018. Jan - Dec
 257 tradings
4Q
54
3Q
84
2Q
68
1Q
51
2017. Jan - Dec
 191 tradings
4Q
60
3Q
64
2Q
12
1Q
55
2016. Jan - Dec
 427 tradings
4Q
139
3Q
85
2Q
132
1Q
71
2015. Jan - Dec
 386 tradings
4Q
101
3Q
85
2Q
96
1Q
104

Shinkansen

Joetsu Shinkansen

2018. Jan - Sep
 1 tradings
3Q
1
2017. Jan - Sep
 2 tradings
3Q
1
2016. Jan - Sep
 3 tradings
3Q
3
2015. Jan - Dec
 7 tradings
3Q
1

Hokuriku Shinkansen

2018. Jan - Sep
 1 tradings
3Q
1
2017. Jan - Sep
 2 tradings
3Q
1
2016. Jan - Sep
 3 tradings
3Q
3
2015. Jan - Dec
 7 tradings
3Q
1

Tohoku Shinkansen

2018. Jan - Sep
 1 tradings
3Q
1
2017. Jan - Sep
 2 tradings
3Q
1
2016. Jan - Sep
 3 tradings
3Q
3
2015. Jan - Dec
 7 tradings
3Q
1

Joetsu Shinkansen

2018. Jan - Dec
 2 tradings
3Q
1
2017. Jan - Sep
 2 tradings
3Q
1
2016. Jan - Sep
 3 tradings
3Q
3
2015. Jan - Dec
 7 tradings
3Q
1

Hokuriku Shinkansen

2018. Jan - Dec
 2 tradings
3Q
1
2017. Jan - Sep
 2 tradings
3Q
1
2016. Jan - Sep
 3 tradings
3Q
3
2015. Jan - Dec
 7 tradings
3Q
1

Tohoku Shinkansen

2018. Jan - Dec
 2 tradings
3Q
1
2017. Jan - Sep
 2 tradings
3Q
1
2016. Jan - Sep
 3 tradings
3Q
3
2015. Jan - Dec
 7 tradings
3Q
1

Joetsu Shinkansen

2018. Jan - Dec
 2 tradings
3Q
1
2017. Jan - Sep
 2 tradings
3Q
1
2016. Jan - Sep
 3 tradings
3Q
3
2015. Jan - Dec
 7 tradings
3Q
1

Hokuriku Shinkansen

2018. Jan - Dec
 2 tradings
3Q
1
2017. Jan - Sep
 2 tradings
3Q
1
2016. Jan - Sep
 3 tradings
3Q
3
2015. Jan - Dec
 7 tradings
3Q
1

Tohoku Shinkansen

2018. Jan - Dec
 2 tradings
3Q
1
2017. Jan - Sep
 2 tradings
3Q
1
2016. Jan - Sep
 3 tradings
3Q
3
2015. Jan - Dec
 7 tradings
3Q
1

Tokyo Metro

Tokyo Metro Marunouchi Branch line

2018. Jan - Sep
 29 tradings
3Q
12
2Q
9
1Q
8
2017. Jan - Dec
 23 tradings
4Q
10
3Q
5
2Q
1
1Q
7
2016. Jan - Dec
 53 tradings
4Q
19
3Q
17
2Q
10
1Q
7
2015. Jan - Dec
 32 tradings
4Q
7
3Q
7
2Q
10
1Q
8

Tokyo Metro Marunouchi Line

2018. Jan - Sep
 88 tradings
3Q
32
2Q
21
1Q
35
2017. Jan - Dec
 105 tradings
4Q
39
3Q
35
2Q
4
1Q
27
2016. Jan - Dec
 201 tradings
4Q
62
3Q
41
2Q
52
1Q
46
2015. Jan - Dec
 165 tradings
4Q
38
3Q
32
2Q
35
1Q
60

Tokyo Metro Fukutoshin Line

2018. Jan - Sep
 91 tradings
3Q
39
2Q
28
1Q
24
2017. Jan - Dec
 82 tradings
4Q
33
3Q
26
2Q
3
1Q
20
2016. Jan - Dec
 156 tradings
4Q
43
3Q
35
2Q
49
1Q
29
2015. Jan - Dec
 147 tradings
4Q
23
3Q
36
2Q
43
1Q
45

Tokyo Metro Chiyoda Line

2018. Jan - Sep
 99 tradings
3Q
47
2Q
21
1Q
31
2017. Jan - Dec
 75 tradings
4Q
26
3Q
30
2Q
6
1Q
13
2016. Jan - Dec
 155 tradings
4Q
47
3Q
15
2Q
52
1Q
41
2015. Jan - Dec
 119 tradings
4Q
35
3Q
32
2Q
24
1Q
28

Tokyo Metro Hanzomon Line

2018. Jan - Sep
 48 tradings
3Q
20
2Q
11
1Q
17
2017. Jan - Dec
 44 tradings
4Q
14
3Q
18
2Q
1
1Q
11
2016. Jan - Dec
 86 tradings
4Q
27
3Q
20
2Q
27
1Q
12
2015. Jan - Dec
 44 tradings
4Q
11
3Q
8
2Q
11
1Q
14

Tokyo Metro Nanboku Line

2018. Jan - Sep
 72 tradings
3Q
34
2Q
17
1Q
21
2017. Jan - Dec
 60 tradings
4Q
19
3Q
21
2Q
2
1Q
18
2016. Jan - Dec
 132 tradings
4Q
35
3Q
25
2Q
44
1Q
28
2015. Jan - Dec
 123 tradings
4Q
32
3Q
22
2Q
30
1Q
39

Tokyo Metro Hibiya Line

2018. Jan - Sep
 70 tradings
3Q
23
2Q
20
1Q
27
2017. Jan - Dec
 77 tradings
4Q
26
3Q
20
2Q
8
1Q
23
2016. Jan - Dec
 137 tradings
4Q
43
3Q
28
2Q
44
1Q
22
2015. Jan - Dec
 140 tradings
4Q
37
3Q
37
2Q
34
1Q
32

Tokyo Metro Yurakucho Line

2018. Jan - Sep
 98 tradings
3Q
43
2Q
25
1Q
30
2017. Jan - Dec
 76 tradings
4Q
31
3Q
22
2Q
4
1Q
19
2016. Jan - Dec
 163 tradings
4Q
46
3Q
30
2Q
52
1Q
35
2015. Jan - Dec
 157 tradings
4Q
22
3Q
43
2Q
44
1Q
48

Tokyo Metro Tozai Line

2018. Jan - Sep
 64 tradings
3Q
25
2Q
25
1Q
14
2017. Jan - Dec
 51 tradings
4Q
16
3Q
23
2Q
3
1Q
9
2016. Jan - Dec
 140 tradings
4Q
45
3Q
22
2Q
42
1Q
31
2015. Jan - Dec
 129 tradings
4Q
34
3Q
38
2Q
27
1Q
30

Tokyo Metro Ginza Line

2018. Jan - Sep
 52 tradings
3Q
20
2Q
17
1Q
15
2017. Jan - Dec
 71 tradings
4Q
16
3Q
28
2Q
4
1Q
23
2016. Jan - Dec
 78 tradings
4Q
29
3Q
19
2Q
16
1Q
14
2015. Jan - Dec
 84 tradings
4Q
17
3Q
22
2Q
17
1Q
28

Tokyo Metro Marunouchi Branch line

2018. Jan - Dec
 34 tradings
3Q
12
2Q
9
1Q
8
2017. Jan - Dec
 23 tradings
4Q
10
3Q
5
2Q
1
1Q
7
2016. Jan - Dec
 53 tradings
4Q
19
3Q
17
2Q
10
1Q
7
2015. Jan - Dec
 32 tradings
4Q
7
3Q
7
2Q
10
1Q
8

Tokyo Metro Marunouchi Line

2018. Jan - Dec
 119 tradings
3Q
32
2Q
21
1Q
35
2017. Jan - Dec
 105 tradings
4Q
39
3Q
35
2Q
4
1Q
27
2016. Jan - Dec
 201 tradings
4Q
62
3Q
41
2Q
52
1Q
46
2015. Jan - Dec
 165 tradings
4Q
38
3Q
32
2Q
35
1Q
60

Tokyo Metro Fukutoshin Line

2018. Jan - Dec
 124 tradings
3Q
39
2Q
28
1Q
24
2017. Jan - Dec
 82 tradings
4Q
33
3Q
26
2Q
3
1Q
20
2016. Jan - Dec
 156 tradings
4Q
43
3Q
35
2Q
49
1Q
29
2015. Jan - Dec
 147 tradings
4Q
23
3Q
36
2Q
43
1Q
45

Tokyo Metro Chiyoda Line

2018. Jan - Dec
 120 tradings
3Q
47
2Q
21
1Q
31
2017. Jan - Dec
 75 tradings
4Q
26
3Q
30
2Q
6
1Q
13
2016. Jan - Dec
 155 tradings
4Q
47
3Q
15
2Q
52
1Q
41
2015. Jan - Dec
 119 tradings
4Q
35
3Q
32
2Q
24
1Q
28

Tokyo Metro Hanzomon Line

2018. Jan - Dec
 58 tradings
3Q
20
2Q
11
1Q
17
2017. Jan - Dec
 44 tradings
4Q
14
3Q
18
2Q
1
1Q
11
2016. Jan - Dec
 86 tradings
4Q
27
3Q
20
2Q
27
1Q
12
2015. Jan - Dec
 44 tradings
4Q
11
3Q
8
2Q
11
1Q
14

Tokyo Metro Nanboku Line

2018. Jan - Dec
 97 tradings
3Q
34
2Q
17
1Q
21
2017. Jan - Dec
 60 tradings
4Q
19
3Q
21
2Q
2
1Q
18
2016. Jan - Dec
 132 tradings
4Q
35
3Q
25
2Q
44
1Q
28
2015. Jan - Dec
 123 tradings
4Q
32
3Q
22
2Q
30
1Q
39

Tokyo Metro Hibiya Line

2018. Jan - Dec
 95 tradings
3Q
23
2Q
20
1Q
27
2017. Jan - Dec
 77 tradings
4Q
26
3Q
20
2Q
8
1Q
23
2016. Jan - Dec
 137 tradings
4Q
43
3Q
28
2Q
44
1Q
22
2015. Jan - Dec
 140 tradings
4Q
37
3Q
37
2Q
34
1Q
32

Tokyo Metro Yurakucho Line

2018. Jan - Dec
 131 tradings
3Q
43
2Q
25
1Q
30
2017. Jan - Dec
 76 tradings
4Q
31
3Q
22
2Q
4
1Q
19
2016. Jan - Dec
 163 tradings
4Q
46
3Q
30
2Q
52
1Q
35
2015. Jan - Dec
 157 tradings
4Q
22
3Q
43
2Q
44
1Q
48

Tokyo Metro Tozai Line

2018. Jan - Dec
 89 tradings
3Q
25
2Q
25
1Q
14
2017. Jan - Dec
 51 tradings
4Q
16
3Q
23
2Q
3
1Q
9
2016. Jan - Dec
 140 tradings
4Q
45
3Q
22
2Q
42
1Q
31
2015. Jan - Dec
 129 tradings
4Q
34
3Q
38
2Q
27
1Q
30

Tokyo Metro Ginza Line

2018. Jan - Dec
 71 tradings
3Q
20
2Q
17
1Q
15
2017. Jan - Dec
 71 tradings
4Q
16
3Q
28
2Q
4
1Q
23
2016. Jan - Dec
 78 tradings
4Q
29
3Q
19
2Q
16
1Q
14
2015. Jan - Dec
 84 tradings
4Q
17
3Q
22
2Q
17
1Q
28

Tokyo Metro Marunouchi Branch line

2018. Jan - Dec
 34 tradings
4Q
5
3Q
12
2Q
9
1Q
8
2017. Jan - Dec
 23 tradings
4Q
10
3Q
5
2Q
1
1Q
7
2016. Jan - Dec
 53 tradings
4Q
19
3Q
17
2Q
10
1Q
7
2015. Jan - Dec
 32 tradings
4Q
7
3Q
7
2Q
10
1Q
8

Tokyo Metro Marunouchi Line

2018. Jan - Dec
 119 tradings
4Q
31
3Q
32
2Q
21
1Q
35
2017. Jan - Dec
 105 tradings
4Q
39
3Q
35
2Q
4
1Q
27
2016. Jan - Dec
 201 tradings
4Q
62
3Q
41
2Q
52
1Q
46
2015. Jan - Dec
 165 tradings
4Q
38
3Q
32
2Q
35
1Q
60

Tokyo Metro Fukutoshin Line

2018. Jan - Dec
 124 tradings
4Q
33
3Q
39
2Q
28
1Q
24
2017. Jan - Dec
 82 tradings
4Q
33
3Q
26
2Q
3
1Q
20
2016. Jan - Dec
 156 tradings
4Q
43
3Q
35
2Q
49
1Q
29
2015. Jan - Dec
 147 tradings
4Q
23
3Q
36
2Q
43
1Q
45

Tokyo Metro Chiyoda Line

2018. Jan - Dec
 120 tradings
4Q
21
3Q
47
2Q
21
1Q
31
2017. Jan - Dec
 75 tradings
4Q
26
3Q
30
2Q
6
1Q
13
2016. Jan - Dec
 155 tradings
4Q
47
3Q
15
2Q
52
1Q
41
2015. Jan - Dec
 119 tradings
4Q
35
3Q
32
2Q
24
1Q
28

Tokyo Metro Hanzomon Line

2018. Jan - Dec
 58 tradings
4Q
10
3Q
20
2Q
11
1Q
17
2017. Jan - Dec
 44 tradings
4Q
14
3Q
18
2Q
1
1Q
11
2016. Jan - Dec
 86 tradings
4Q
27
3Q
20
2Q
27
1Q
12
2015. Jan - Dec
 44 tradings
4Q
11
3Q
8
2Q
11
1Q
14

Tokyo Metro Nanboku Line

2018. Jan - Dec
 97 tradings
4Q
25
3Q
34
2Q
17
1Q
21
2017. Jan - Dec
 60 tradings
4Q
19
3Q
21
2Q
2
1Q
18
2016. Jan - Dec
 132 tradings
4Q
35
3Q
25
2Q
44
1Q
28
2015. Jan - Dec
 123 tradings
4Q
32
3Q
22
2Q
30
1Q
39

Tokyo Metro Hibiya Line

2018. Jan - Dec
 95 tradings
4Q
25
3Q
23
2Q
20
1Q
27
2017. Jan - Dec
 77 tradings
4Q
26
3Q
20
2Q
8
1Q
23
2016. Jan - Dec
 137 tradings
4Q
43
3Q
28
2Q
44
1Q
22
2015. Jan - Dec
 140 tradings
4Q
37
3Q
37
2Q
34
1Q
32

Tokyo Metro Yurakucho Line

2018. Jan - Dec
 131 tradings
4Q
33
3Q
43
2Q
25
1Q
30
2017. Jan - Dec
 76 tradings
4Q
31
3Q
22
2Q
4
1Q
19
2016. Jan - Dec
 163 tradings
4Q
46
3Q
30
2Q
52
1Q
35
2015. Jan - Dec
 157 tradings
4Q
22
3Q
43
2Q
44
1Q
48

Tokyo Metro Tozai Line

2018. Jan - Dec
 89 tradings
4Q
25
3Q
25
2Q
25
1Q
14
2017. Jan - Dec
 51 tradings
4Q
16
3Q
23
2Q
3
1Q
9
2016. Jan - Dec
 140 tradings
4Q
45
3Q
22
2Q
42
1Q
31
2015. Jan - Dec
 129 tradings
4Q
34
3Q
38
2Q
27
1Q
30

Tokyo Metro Ginza Line

2018. Jan - Dec
 71 tradings
4Q
19
3Q
20
2Q
17
1Q
15
2017. Jan - Dec
 71 tradings
4Q
16
3Q
28
2Q
4
1Q
23
2016. Jan - Dec
 78 tradings
4Q
29
3Q
19
2Q
16
1Q
14
2015. Jan - Dec
 84 tradings
4Q
17
3Q
22
2Q
17
1Q
28

Tokyu

Tokyu Setagaya Line

2018. Jan - Sep
 32 tradings
3Q
11
2Q
6
1Q
15
2017. Jan - Dec
 41 tradings
4Q
12
3Q
10
2Q
5
1Q
14
2016. Jan - Dec
 65 tradings
4Q
21
3Q
17
2Q
15
1Q
12
2015. Jan - Dec
 61 tradings
4Q
12
3Q
17
2Q
17
1Q
15

Tokyu Tamagawa Line

2018. Jan - Sep
 23 tradings
3Q
7
2Q
8
1Q
8
2017. Jan - Dec
 30 tradings
4Q
9
3Q
14
2Q
1
1Q
6
2016. Jan - Dec
 67 tradings
4Q
22
3Q
12
2Q
18
1Q
15
2015. Jan - Dec
 64 tradings
4Q
14
3Q
23
2Q
8
1Q
19

Tokyu Oimachi Line

2018. Jan - Sep
 69 tradings
3Q
29
2Q
16
1Q
24
2017. Jan - Dec
 57 tradings
4Q
20
3Q
14
2Q
2
1Q
21
2016. Jan - Dec
 143 tradings
4Q
48
3Q
28
2Q
36
1Q
31
2015. Jan - Dec
 93 tradings
4Q
15
3Q
38
2Q
18
1Q
22

Toyoko Line

2018. Jan - Sep
 63 tradings
3Q
28
2Q
19
1Q
16
2017. Jan - Dec
 51 tradings
4Q
20
3Q
11
2Q
2
1Q
18
2016. Jan - Dec
 115 tradings
4Q
43
3Q
23
2Q
30
1Q
19
2015. Jan - Dec
 84 tradings
4Q
11
3Q
32
2Q
19
1Q
22

Tokyu Ikegami Line

2018. Jan - Sep
 77 tradings
3Q
31
2Q
18
1Q
28
2017. Jan - Dec
 82 tradings
4Q
26
3Q
29
2Q
7
1Q
20
2016. Jan - Dec
 170 tradings
4Q
67
3Q
25
2Q
44
1Q
34
2015. Jan - Dec
 134 tradings
4Q
23
3Q
48
2Q
22
1Q
41

Tokyu Meguro Line

2018. Jan - Sep
 52 tradings
3Q
25
1Q
14
2017. Jan - Dec
 33 tradings
4Q
16
3Q
5
1Q
12
2016. Jan - Dec
 91 tradings
4Q
22
3Q
19
2Q
28
1Q
22
2015. Jan - Dec
 62 tradings
4Q
13
3Q
17
2Q
7
1Q
25

Tokyu Setagaya Line

2018. Jan - Dec
 51 tradings
3Q
11
2Q
6
1Q
15
2017. Jan - Dec
 41 tradings
4Q
12
3Q
10
2Q
5
1Q
14
2016. Jan - Dec
 65 tradings
4Q
21
3Q
17
2Q
15
1Q
12
2015. Jan - Dec
 61 tradings
4Q
12
3Q
17
2Q
17
1Q
15

Tokyu Tamagawa Line

2018. Jan - Dec
 40 tradings
3Q
7
2Q
8
1Q
8
2017. Jan - Dec
 30 tradings
4Q
9
3Q
14
2Q
1
1Q
6
2016. Jan - Dec
 67 tradings
4Q
22
3Q
12
2Q
18
1Q
15
2015. Jan - Dec
 64 tradings
4Q
14
3Q
23
2Q
8
1Q
19

Tokyu Oimachi Line

2018. Jan - Dec
 95 tradings
3Q
29
2Q
16
1Q
24
2017. Jan - Dec
 57 tradings
4Q
20
3Q
14
2Q
2
1Q
21
2016. Jan - Dec
 143 tradings
4Q
48
3Q
28
2Q
36
1Q
31
2015. Jan - Dec
 93 tradings
4Q
15
3Q
38
2Q
18
1Q
22

Toyoko Line

2018. Jan - Dec
 75 tradings
3Q
28
2Q
19
1Q
16
2017. Jan - Dec
 51 tradings
4Q
20
3Q
11
2Q
2
1Q
18
2016. Jan - Dec
 115 tradings
4Q
43
3Q
23
2Q
30
1Q
19
2015. Jan - Dec
 84 tradings
4Q
11
3Q
32
2Q
19
1Q
22

Tokyu Ikegami Line

2018. Jan - Dec
 107 tradings
3Q
31
2Q
18
1Q
28
2017. Jan - Dec
 82 tradings
4Q
26
3Q
29
2Q
7
1Q
20
2016. Jan - Dec
 170 tradings
4Q
67
3Q
25
2Q
44
1Q
34
2015. Jan - Dec
 134 tradings
4Q
23
3Q
48
2Q
22
1Q
41

Tokyu Meguro Line

2018. Jan - Dec
 72 tradings
3Q
25
1Q
14
2017. Jan - Dec
 33 tradings
4Q
16
3Q
5
1Q
12
2016. Jan - Dec
 91 tradings
4Q
22
3Q
19
2Q
28
1Q
22
2015. Jan - Dec
 62 tradings
4Q
13
3Q
17
2Q
7
1Q
25

Tokyu Setagaya Line

2018. Jan - Dec
 51 tradings
4Q
19
3Q
11
2Q
6
1Q
15
2017. Jan - Dec
 41 tradings
4Q
12
3Q
10
2Q
5
1Q
14
2016. Jan - Dec
 65 tradings
4Q
21
3Q
17
2Q
15
1Q
12
2015. Jan - Dec
 61 tradings
4Q
12
3Q
17
2Q
17
1Q
15

Tokyu Tamagawa Line

2018. Jan - Dec
 40 tradings
4Q
17
3Q
7
2Q
8
1Q
8
2017. Jan - Dec
 30 tradings
4Q
9
3Q
14
2Q
1
1Q
6
2016. Jan - Dec
 67 tradings
4Q
22
3Q
12
2Q
18
1Q
15
2015. Jan - Dec
 64 tradings
4Q
14
3Q
23
2Q
8
1Q
19

Tokyu Oimachi Line

2018. Jan - Dec
 95 tradings
4Q
26
3Q
29
2Q
16
1Q
24
2017. Jan - Dec
 57 tradings
4Q
20
3Q
14
2Q
2
1Q
21
2016. Jan - Dec
 143 tradings
4Q
48
3Q
28
2Q
36
1Q
31
2015. Jan - Dec
 93 tradings
4Q
15
3Q
38
2Q
18
1Q
22

Toyoko Line

2018. Jan - Dec
 75 tradings
4Q
12
3Q
28
2Q
19
1Q
16
2017. Jan - Dec
 51 tradings
4Q
20
3Q
11
2Q
2
1Q
18
2016. Jan - Dec
 115 tradings
4Q
43
3Q
23
2Q
30
1Q
19
2015. Jan - Dec
 84 tradings
4Q
11
3Q
32
2Q
19
1Q
22

Tokyu Ikegami Line

2018. Jan - Dec
 107 tradings
4Q
30
3Q
31
2Q
18
1Q
28
2017. Jan - Dec
 82 tradings
4Q
26
3Q
29
2Q
7
1Q
20
2016. Jan - Dec
 170 tradings
4Q
67
3Q
25
2Q
44
1Q
34
2015. Jan - Dec
 134 tradings
4Q
23
3Q
48
2Q
22
1Q
41

Tokyu Meguro Line

2018. Jan - Dec
 72 tradings
4Q
20
3Q
25
1Q
14
2017. Jan - Dec
 33 tradings
4Q
16
3Q
5
1Q
12
2016. Jan - Dec
 91 tradings
4Q
22
3Q
19
2Q
28
1Q
22
2015. Jan - Dec
 62 tradings
4Q
13
3Q
17
2Q
7
1Q
25

Tobu

Tobu Kameido Line

2018. Jan - Sep
 11 tradings
3Q
3
1Q
3
2017. Jan - Dec
 12 tradings
4Q
6
3Q
5
1Q
1
2016. Jan - Dec
 34 tradings
4Q
12
3Q
8
2Q
7
1Q
7
2015. Jan - Dec
 29 tradings
4Q
9
3Q
5
2Q
7
1Q
8

Tobu Isesaki Line

2018. Jan - Sep
 121 tradings
3Q
52
2Q
31
1Q
38
2017. Jan - Dec
 90 tradings
4Q
41
3Q
28
2Q
1
1Q
20
2016. Jan - Dec
 194 tradings
4Q
56
3Q
30
2Q
67
1Q
41
2015. Jan - Dec
 188 tradings
4Q
42
3Q
58
2Q
38
1Q
50

Tobu Daishi Line

2018. Jan - Sep
 15 tradings
3Q
6
1Q
7
2017. Jan - Dec
 9 tradings
4Q
4
3Q
4
1Q
1
2016. Jan - Dec
 31 tradings
4Q
7
3Q
4
2Q
14
1Q
6
2015. Jan - Dec
 29 tradings
4Q
8
3Q
7
2Q
4
1Q
10

Tobu Tōjō Line

2018. Jan - Sep
 73 tradings
3Q
23
2Q
27
1Q
23
2017. Jan - Dec
 91 tradings
4Q
34
3Q
25
2Q
8
1Q
24
2016. Jan - Dec
 176 tradings
4Q
54
3Q
47
2Q
50
1Q
25
2015. Jan - Dec
 153 tradings
4Q
33
3Q
36
2Q
37
1Q
47

Tobu Kameido Line

2018. Jan - Dec
 21 tradings
3Q
3
1Q
3
2017. Jan - Dec
 12 tradings
4Q
6
3Q
5
1Q
1
2016. Jan - Dec
 34 tradings
4Q
12
3Q
8
2Q
7
1Q
7
2015. Jan - Dec
 29 tradings
4Q
9
3Q
5
2Q
7
1Q
8

Tobu Isesaki Line

2018. Jan - Dec
 161 tradings
3Q
52
2Q
31
1Q
38
2017. Jan - Dec
 90 tradings
4Q
41
3Q
28
2Q
1
1Q
20
2016. Jan - Dec
 194 tradings
4Q
56
3Q
30
2Q
67
1Q
41
2015. Jan - Dec
 188 tradings
4Q
42
3Q
58
2Q
38
1Q
50

Tobu Daishi Line

2018. Jan - Dec
 19 tradings
3Q
6
1Q
7
2017. Jan - Dec
 9 tradings
4Q
4
3Q
4
1Q
1
2016. Jan - Dec
 31 tradings
4Q
7
3Q
4
2Q
14
1Q
6
2015. Jan - Dec
 29 tradings
4Q
8
3Q
7
2Q
4
1Q
10

Tobu Tōjō Line

2018. Jan - Dec
 110 tradings
3Q
23
2Q
27
1Q
23
2017. Jan - Dec
 91 tradings
4Q
34
3Q
25
2Q
8
1Q
24
2016. Jan - Dec
 176 tradings
4Q
54
3Q
47
2Q
50
1Q
25
2015. Jan - Dec
 153 tradings
4Q
33
3Q
36
2Q
37
1Q
47

Tobu Kameido Line

2018. Jan - Dec
 21 tradings
4Q
10
3Q
3
1Q
3
2017. Jan - Dec
 12 tradings
4Q
6
3Q
5
1Q
1
2016. Jan - Dec
 34 tradings
4Q
12
3Q
8
2Q
7
1Q
7
2015. Jan - Dec
 29 tradings
4Q
9
3Q
5
2Q
7
1Q
8

Tobu Isesaki Line

2018. Jan - Dec
 161 tradings
4Q
40
3Q
52
2Q
31
1Q
38
2017. Jan - Dec
 90 tradings
4Q
41
3Q
28
2Q
1
1Q
20
2016. Jan - Dec
 194 tradings
4Q
56
3Q
30
2Q
67
1Q
41
2015. Jan - Dec
 188 tradings
4Q
42
3Q
58
2Q
38
1Q
50

Tobu Daishi Line

2018. Jan - Dec
 19 tradings
4Q
4
3Q
6
1Q
7
2017. Jan - Dec
 9 tradings
4Q
4
3Q
4
1Q
1
2016. Jan - Dec
 31 tradings
4Q
7
3Q
4
2Q
14
1Q
6
2015. Jan - Dec
 29 tradings
4Q
8
3Q
7
2Q
4
1Q
10

Tobu Tōjō Line

2018. Jan - Dec
 110 tradings
4Q
37
3Q
23
2Q
27
1Q
23
2017. Jan - Dec
 91 tradings
4Q
34
3Q
25
2Q
8
1Q
24
2016. Jan - Dec
 176 tradings
4Q
54
3Q
47
2Q
50
1Q
25
2015. Jan - Dec
 153 tradings
4Q
33
3Q
36
2Q
37
1Q
47

Seibu

Seibu Kokubunji Line

2018. Jan - Sep
 71 tradings
3Q
24
2Q
16
1Q
31
2017. Jan - Dec
 62 tradings
4Q
17
3Q
19
2Q
6
1Q
20
2016. Jan - Dec
 159 tradings
4Q
49
3Q
29
2Q
49
1Q
32
2015. Jan - Dec
 137 tradings
4Q
25
3Q
35
2Q
36
1Q
41

Seibu Tamagawa Line

2018. Jan - Sep
 33 tradings
3Q
12
1Q
14
2017. Jan - Dec
 35 tradings
4Q
13
3Q
11
1Q
11
2016. Jan - Dec
 106 tradings
4Q
35
3Q
17
2Q
34
1Q
20
2015. Jan - Dec
 75 tradings
4Q
14
3Q
20
2Q
12
1Q
29

Seibu Tamako Line

2018. Jan - Sep
 55 tradings
3Q
16
2Q
14
1Q
25
2017. Jan - Dec
 57 tradings
4Q
10
3Q
21
2Q
6
1Q
20
2016. Jan - Dec
 130 tradings
4Q
40
3Q
22
2Q
42
1Q
26
2015. Jan - Dec
 115 tradings
4Q
25
3Q
29
2Q
36
1Q
25

Seibu Haijima Line

2018. Jan - Sep
 133 tradings
3Q
45
2Q
32
1Q
56
2017. Jan - Dec
 91 tradings
4Q
25
3Q
33
2Q
5
1Q
28
2016. Jan - Dec
 263 tradings
4Q
62
3Q
48
2Q
89
1Q
64
2015. Jan - Dec
 188 tradings
4Q
48
3Q
37
2Q
43
1Q
60

Seibu Shinjuku Line

2018. Jan - Sep
 250 tradings
3Q
99
2Q
73
1Q
78
2017. Jan - Dec
 236 tradings
4Q
93
3Q
69
2Q
16
1Q
58
2016. Jan - Dec
 556 tradings
4Q
160
3Q
119
2Q
178
1Q
99
2015. Jan - Dec
 447 tradings
4Q
82
3Q
126
2Q
102
1Q
137

Seibu Yurakucho Line

2018. Jan - Sep
 31 tradings
3Q
14
1Q
10
2017. Jan - Dec
 26 tradings
4Q
11
3Q
11
1Q
4
2016. Jan - Dec
 41 tradings
4Q
13
3Q
5
2Q
11
1Q
12
2015. Jan - Dec
 40 tradings
4Q
5
3Q
10
2Q
12
1Q
13

Seibu Ikebukuro Line

2018. Jan - Sep
 273 tradings
3Q
105
2Q
72
1Q
96
2017. Jan - Dec
 247 tradings
4Q
91
3Q
80
2Q
18
1Q
58
2016. Jan - Dec
 514 tradings
4Q
153
3Q
112
2Q
140
1Q
109
2015. Jan - Dec
 466 tradings
4Q
105
3Q
127
2Q
109
1Q
125

Seibu Seibu-en Line

2018. Jan - Sep
 19 tradings
3Q
9
2Q
2
1Q
8
2017. Jan - Dec
 22 tradings
4Q
9
3Q
5
2Q
2
1Q
6
2016. Jan - Dec
 60 tradings
4Q
23
3Q
13
2Q
19
1Q
5
2015. Jan - Dec
 34 tradings
4Q
4
3Q
7
2Q
8
1Q
15

Seibu Toshima Line

2018. Jan - Sep
 16 tradings
3Q
6
1Q
6
2017. Jan - Dec
 16 tradings
4Q
6
3Q
7
1Q
3
2016. Jan - Dec
 30 tradings
4Q
11
3Q
4
2Q
5
1Q
10
2015. Jan - Dec
 27 tradings
4Q
7
3Q
9
2Q
6
1Q
5

Seibu Kokubunji Line

2018. Jan - Dec
 83 tradings
3Q
24
2Q
16
1Q
31
2017. Jan - Dec
 62 tradings
4Q
17
3Q
19
2Q
6
1Q
20
2016. Jan - Dec
 159 tradings
4Q
49
3Q
29
2Q
49
1Q
32
2015. Jan - Dec
 137 tradings
4Q
25
3Q
35
2Q
36
1Q
41

Seibu Tamagawa Line

2018. Jan - Dec
 43 tradings
3Q
12
1Q
14
2017. Jan - Dec
 35 tradings
4Q
13
3Q
11
1Q
11
2016. Jan - Dec
 106 tradings
4Q
35
3Q
17
2Q
34
1Q
20
2015. Jan - Dec
 75 tradings
4Q
14
3Q
20
2Q
12
1Q
29

Seibu Tamako Line

2018. Jan - Dec
 74 tradings
3Q
16
2Q
14
1Q
25
2017. Jan - Dec
 57 tradings
4Q
10
3Q
21
2Q
6
1Q
20
2016. Jan - Dec
 130 tradings
4Q
40
3Q
22
2Q
42
1Q
26
2015. Jan - Dec
 115 tradings
4Q
25
3Q
29
2Q
36
1Q
25

Seibu Haijima Line

2018. Jan - Dec
 184 tradings
3Q
45
2Q
32
1Q
56
2017. Jan - Dec
 91 tradings
4Q
25
3Q
33
2Q
5
1Q
28
2016. Jan - Dec
 263 tradings
4Q
62
3Q
48
2Q
89
1Q
64
2015. Jan - Dec
 188 tradings
4Q
48
3Q
37
2Q
43
1Q
60

Seibu Shinjuku Line

2018. Jan - Dec
 338 tradings
3Q
99
2Q
73
1Q
78
2017. Jan - Dec
 236 tradings
4Q
93
3Q
69
2Q
16
1Q
58
2016. Jan - Dec
 556 tradings
4Q
160
3Q
119
2Q
178
1Q
99
2015. Jan - Dec
 447 tradings
4Q
82
3Q
126
2Q
102
1Q
137

Seibu Yurakucho Line

2018. Jan - Dec
 35 tradings
3Q
14
1Q
10
2017. Jan - Dec
 26 tradings
4Q
11
3Q
11
1Q
4
2016. Jan - Dec
 41 tradings
4Q
13
3Q
5
2Q
11
1Q
12
2015. Jan - Dec
 40 tradings
4Q
5
3Q
10
2Q
12
1Q
13

Seibu Ikebukuro Line

2018. Jan - Dec
 379 tradings
3Q
105
2Q
72
1Q
96
2017. Jan - Dec
 247 tradings
4Q
91
3Q
80
2Q
18
1Q
58
2016. Jan - Dec
 514 tradings
4Q
153
3Q
112
2Q
140
1Q
109
2015. Jan - Dec
 466 tradings
4Q
105
3Q
127
2Q
109
1Q
125

Seibu Seibu-en Line

2018. Jan - Dec
 24 tradings
3Q
9
2Q
2
1Q
8
2017. Jan - Dec
 22 tradings
4Q
9
3Q
5
2Q
2
1Q
6
2016. Jan - Dec
 60 tradings
4Q
23
3Q
13
2Q
19
1Q
5
2015. Jan - Dec
 34 tradings
4Q
4
3Q
7
2Q
8
1Q
15

Seibu Toshima Line

2018. Jan - Dec
 24 tradings
3Q
6
1Q
6
2017. Jan - Dec
 16 tradings
4Q
6
3Q
7
1Q
3
2016. Jan - Dec
 30 tradings
4Q
11
3Q
4
2Q
5
1Q
10
2015. Jan - Dec
 27 tradings
4Q
7
3Q
9
2Q
6
1Q
5

Seibu Kokubunji Line

2018. Jan - Dec
 83 tradings
4Q
12
3Q
24
2Q
16
1Q
31
2017. Jan - Dec
 62 tradings
4Q
17
3Q
19
2Q
6
1Q
20
2016. Jan - Dec
 159 tradings
4Q
49
3Q
29
2Q
49
1Q
32
2015. Jan - Dec
 137 tradings
4Q
25
3Q
35
2Q
36
1Q
41

Seibu Tamagawa Line

2018. Jan - Dec
 43 tradings
4Q
10
3Q
12
1Q
14
2017. Jan - Dec
 35 tradings
4Q
13
3Q
11
1Q
11
2016. Jan - Dec
 106 tradings
4Q
35
3Q
17
2Q
34
1Q
20
2015. Jan - Dec
 75 tradings
4Q
14
3Q
20
2Q
12
1Q
29

Seibu Tamako Line

2018. Jan - Dec
 74 tradings
4Q
19
3Q
16
2Q
14
1Q
25
2017. Jan - Dec
 57 tradings
4Q
10
3Q
21
2Q
6
1Q
20
2016. Jan - Dec
 130 tradings
4Q
40
3Q
22
2Q
42
1Q
26
2015. Jan - Dec
 115 tradings
4Q
25
3Q
29
2Q
36
1Q
25

Seibu Haijima Line

2018. Jan - Dec
 184 tradings
4Q
51
3Q
45
2Q
32
1Q
56
2017. Jan - Dec
 91 tradings
4Q
25
3Q
33
2Q
5
1Q
28
2016. Jan - Dec
 263 tradings
4Q
62
3Q
48
2Q
89
1Q
64
2015. Jan - Dec
 188 tradings
4Q
48
3Q
37
2Q
43
1Q
60

Seibu Shinjuku Line

2018. Jan - Dec
 338 tradings
4Q
88
3Q
99
2Q
73
1Q
78
2017. Jan - Dec
 236 tradings
4Q
93
3Q
69
2Q
16
1Q
58
2016. Jan - Dec
 556 tradings
4Q
160
3Q
119
2Q
178
1Q
99
2015. Jan - Dec
 447 tradings
4Q
82
3Q
126
2Q
102
1Q
137

Seibu Yurakucho Line

2018. Jan - Dec
 35 tradings
4Q
4
3Q
14
1Q
10
2017. Jan - Dec
 26 tradings
4Q
11
3Q
11
1Q
4
2016. Jan - Dec
 41 tradings
4Q
13
3Q
5
2Q
11
1Q
12
2015. Jan - Dec
 40 tradings
4Q
5
3Q
10
2Q
12
1Q
13

Seibu Ikebukuro Line

2018. Jan - Dec
 379 tradings
4Q
106
3Q
105
2Q
72
1Q
96
2017. Jan - Dec
 247 tradings
4Q
91
3Q
80
2Q
18
1Q
58
2016. Jan - Dec
 514 tradings
4Q
153
3Q
112
2Q
140
1Q
109
2015. Jan - Dec
 466 tradings
4Q
105
3Q
127
2Q
109
1Q
125

Seibu Seibu-en Line

2018. Jan - Dec
 24 tradings
4Q
5
3Q
9
2Q
2
1Q
8
2017. Jan - Dec
 22 tradings
4Q
9
3Q
5
2Q
2
1Q
6
2016. Jan - Dec
 60 tradings
4Q
23
3Q
13
2Q
19
1Q
5
2015. Jan - Dec
 34 tradings
4Q
4
3Q
7
2Q
8
1Q
15

Seibu Toshima Line

2018. Jan - Dec
 24 tradings
4Q
8
3Q
6
1Q
6
2017. Jan - Dec
 16 tradings
4Q
6
3Q
7
1Q
3
2016. Jan - Dec
 30 tradings
4Q
11
3Q
4
2Q
5
1Q
10
2015. Jan - Dec
 27 tradings
4Q
7
3Q
9
2Q
6
1Q
5

Toei

Toei Mita Line

2018. Jan - Sep
 113 tradings
3Q
48
2Q
32
1Q
33
2017. Jan - Dec
 91 tradings
4Q
28
3Q
30
2Q
8
1Q
25
2016. Jan - Dec
 221 tradings
4Q
74
3Q
39
2Q
62
1Q
46
2015. Jan - Dec
 199 tradings
4Q
47
3Q
52
2Q
52
1Q
48

Toei Oedo Line

2018. Jan - Sep
 157 tradings
3Q
49
2Q
49
1Q
59
2017. Jan - Dec
 156 tradings
4Q
54
3Q
59
2Q
8
1Q
35
2016. Jan - Dec
 310 tradings
4Q
92
3Q
68
2Q
94
1Q
56
2015. Jan - Dec
 235 tradings
4Q
56
3Q
65
2Q
50
1Q
64

Toei Shinjuku Line

2018. Jan - Sep
 164 tradings
3Q
62
2Q
52
1Q
50
2017. Jan - Dec
 123 tradings
4Q
41
3Q
39
2Q
7
1Q
36
2016. Jan - Dec
 265 tradings
4Q
80
3Q
47
2Q
82
1Q
56
2015. Jan - Dec
 222 tradings
4Q
58
3Q
62
2Q
32
1Q
70

Toei Asakusa Line

2018. Jan - Sep
 100 tradings
3Q
37
2Q
33
1Q
30
2017. Jan - Dec
 82 tradings
4Q
24
3Q
32
2Q
5
1Q
21
2016. Jan - Dec
 158 tradings
4Q
46
3Q
37
2Q
44
1Q
31
2015. Jan - Dec
 124 tradings
4Q
23
3Q
38
2Q
23
1Q
40

Toei Mita Line

2018. Jan - Dec
 150 tradings
3Q
48
2Q
32
1Q
33
2017. Jan - Dec
 91 tradings
4Q
28
3Q
30
2Q
8
1Q
25
2016. Jan - Dec
 221 tradings
4Q
74
3Q
39
2Q
62
1Q
46
2015. Jan - Dec
 199 tradings
4Q
47
3Q
52
2Q
52
1Q
48

Toei Oedo Line

2018. Jan - Dec
 189 tradings
3Q
49
2Q
49
1Q
59
2017. Jan - Dec
 156 tradings
4Q
54
3Q
59
2Q
8
1Q
35
2016. Jan - Dec
 310 tradings
4Q
92
3Q
68
2Q
94
1Q
56
2015. Jan - Dec
 235 tradings
4Q
56
3Q
65
2Q
50
1Q
64

Toei Shinjuku Line

2018. Jan - Dec
 196 tradings
3Q
62
2Q
52
1Q
50
2017. Jan - Dec
 123 tradings
4Q
41
3Q
39
2Q
7
1Q
36
2016. Jan - Dec
 265 tradings
4Q
80
3Q
47
2Q
82
1Q
56
2015. Jan - Dec
 222 tradings
4Q
58
3Q
62
2Q
32
1Q
70

Toei Asakusa Line

2018. Jan - Dec
 123 tradings
3Q
37
2Q
33
1Q
30
2017. Jan - Dec
 82 tradings
4Q
24
3Q
32
2Q
5
1Q
21
2016. Jan - Dec
 158 tradings
4Q
46
3Q
37
2Q
44
1Q
31
2015. Jan - Dec
 124 tradings
4Q
23
3Q
38
2Q
23
1Q
40

Toei Mita Line

2018. Jan - Dec
 150 tradings
4Q
37
3Q
48
2Q
32
1Q
33
2017. Jan - Dec
 91 tradings
4Q
28
3Q
30
2Q
8
1Q
25
2016. Jan - Dec
 221 tradings
4Q
74
3Q
39
2Q
62
1Q
46
2015. Jan - Dec
 199 tradings
4Q
47
3Q
52
2Q
52
1Q
48

Toei Oedo Line

2018. Jan - Dec
 189 tradings
4Q
32
3Q
49
2Q
49
1Q
59
2017. Jan - Dec
 156 tradings
4Q
54
3Q
59
2Q
8
1Q
35
2016. Jan - Dec
 310 tradings
4Q
92
3Q
68
2Q
94
1Q
56
2015. Jan - Dec
 235 tradings
4Q
56
3Q
65
2Q
50
1Q
64

Toei Shinjuku Line

2018. Jan - Dec
 196 tradings
4Q
32
3Q
62
2Q
52
1Q
50
2017. Jan - Dec
 123 tradings
4Q
41
3Q
39
2Q
7
1Q
36
2016. Jan - Dec
 265 tradings
4Q
80
3Q
47
2Q
82
1Q
56
2015. Jan - Dec
 222 tradings
4Q
58
3Q
62
2Q
32
1Q
70

Toei Asakusa Line

2018. Jan - Dec
 123 tradings
4Q
23
3Q
37
2Q
33
1Q
30
2017. Jan - Dec
 82 tradings
4Q
24
3Q
32
2Q
5
1Q
21
2016. Jan - Dec
 158 tradings
4Q
46
3Q
37
2Q
44
1Q
31
2015. Jan - Dec
 124 tradings
4Q
23
3Q
38
2Q
23
1Q
40

Other

Tsukuba Express Line

2018. Jan - Sep
 86 tradings
3Q
38
2Q
28
1Q
20
2017. Jan - Dec
 70 tradings
4Q
27
3Q
20
2Q
1
1Q
22
2016. Jan - Dec
 134 tradings
4Q
44
3Q
26
2Q
32
1Q
32
2015. Jan - Dec
 114 tradings
4Q
31
3Q
28
2Q
31
1Q
24

Hokusō Line

2018. Jan - Sep
 13 tradings
3Q
6
1Q
2
2017. Jan - Dec
 12 tradings
4Q
3
3Q
7
1Q
2
2016. Jan - Dec
 31 tradings
4Q
12
3Q
4
2Q
11
1Q
4
2015. Jan - Dec
 28 tradings
4Q
9
3Q
8
2Q
4
1Q
7

Saitama Railway Line

2018. Jan - Mar
 2 tradings
1Q
2
2017. Jan - Dec
 6 tradings
4Q
2
2016. Jan - Dec
 11 tradings
2Q
4
2015. Jan - Dec
 4 tradings
2Q
1

Tama Monorail

2018. Jan - Sep
 86 tradings
3Q
23
2Q
32
1Q
31
2017. Jan - Dec
 52 tradings
4Q
20
3Q
16
2Q
3
1Q
13
2016. Jan - Dec
 142 tradings
4Q
47
3Q
31
2Q
33
1Q
31
2015. Jan - Dec
 123 tradings
4Q
37
3Q
35
2Q
26
1Q
25

New Transit Yurikamome

2018. Jan - Sep
 4 tradings
3Q
2
2Q
1
1Q
1
2017. Jan - Dec
 10 tradings
4Q
1
3Q
6
2Q
1
1Q
2
2016. Jan - Dec
 12 tradings
4Q
3
3Q
4
2Q
3
1Q
2
2015. Jan - Dec
 11 tradings
4Q
2
3Q
3
2Q
3
1Q
3

Nippori-Toneri Liner

2018. Jan - Sep
 76 tradings
3Q
24
2Q
23
1Q
29
2017. Jan - Dec
 56 tradings
4Q
21
3Q
18
2Q
5
1Q
12
2016. Jan - Dec
 136 tradings
4Q
30
3Q
20
2Q
54
1Q
32
2015. Jan - Dec
 137 tradings
4Q
23
3Q
36
2Q
36
1Q
42

Tokyo Rinkai Line

2018. Jan - Sep
 12 tradings
3Q
5
1Q
6
2017. Jan - Dec
 10 tradings
4Q
1
3Q
3
1Q
6
2016. Jan - Dec
 6 tradings
4Q
2
3Q
1
2Q
2
1Q
1
2015. Jan - Dec
 11 tradings
4Q
2
3Q
4
2Q
3
1Q
2

Tokyo Monorail Haneda Line

2018. Jan - Mar
 2 tradings
1Q
2
2017 
2016 
2015. Jan - Dec
 1 tradings
4Q
1

Tokyu Denentoshi Line

2018. Jan - Sep
 63 tradings
3Q
20
2Q
21
1Q
22
2017. Jan - Dec
 68 tradings
4Q
26
3Q
17
2Q
4
1Q
21
2016. Jan - Dec
 162 tradings
4Q
50
3Q
35
2Q
48
1Q
29
2015. Jan - Dec
 134 tradings
4Q
28
3Q
39
2Q
26
1Q
41

Toden Arakawa Line

2018. Jan - Sep
 23 tradings
3Q
5
1Q
10
2017. Jan - Dec
 27 tradings
4Q
10
3Q
6
1Q
11
2016. Jan - Dec
 54 tradings
4Q
14
3Q
10
2Q
18
1Q
12
2015. Jan - Dec
 39 tradings
4Q
9
3Q
15
2Q
9
1Q
6

Tsukuba Express Line

2018. Jan - Dec
 126 tradings
3Q
38
2Q
28
1Q
20
2017. Jan - Dec
 70 tradings
4Q
27
3Q
20
2Q
1
1Q
22
2016. Jan - Dec
 134 tradings
4Q
44
3Q
26
2Q
32
1Q
32
2015. Jan - Dec
 114 tradings
4Q
31
3Q
28
2Q
31
1Q
24

Hokusō Line

2018. Jan - Dec
 28 tradings
3Q
6
1Q
2
2017. Jan - Dec
 12 tradings
4Q
3
3Q
7
1Q
2
2016. Jan - Dec
 31 tradings
4Q
12
3Q
4
2Q
11
1Q
4
2015. Jan - Dec
 28 tradings
4Q
9
3Q
8
2Q
4
1Q
7

Saitama Railway Line

2018. Jan - Dec
 4 tradings
1Q
2
2017. Jan - Dec
 6 tradings
4Q
2
2016. Jan - Dec
 11 tradings
2Q
4
2015. Jan - Dec
 4 tradings
2Q
1

Tama Monorail

2018. Jan - Dec
 113 tradings
3Q
23
2Q
32
1Q
31
2017. Jan - Dec
 52 tradings
4Q
20
3Q
16
2Q
3
1Q
13
2016. Jan - Dec
 142 tradings
4Q
47
3Q
31
2Q
33
1Q
31
2015. Jan - Dec
 123 tradings
4Q
37
3Q
35
2Q
26
1Q
25

New Transit Yurikamome

2018. Jan - Dec
 5 tradings
3Q
2
2Q
1
1Q
1
2017. Jan - Dec
 10 tradings
4Q
1
3Q
6
2Q
1
1Q
2
2016. Jan - Dec
 12 tradings
4Q
3
3Q
4
2Q
3
1Q
2
2015. Jan - Dec
 11 tradings
4Q
2
3Q
3
2Q
3
1Q
3

Nippori-Toneri Liner

2018. Jan - Dec
 95 tradings
3Q
24
2Q
23
1Q
29
2017. Jan - Dec
 56 tradings
4Q
21
3Q
18
2Q
5
1Q
12
2016. Jan - Dec
 136 tradings
4Q
30
3Q
20
2Q
54
1Q
32
2015. Jan - Dec
 137 tradings
4Q
23
3Q
36
2Q
36
1Q
42

Tokyo Rinkai Line

2018. Jan - Dec
 16 tradings
3Q
5
1Q
6
2017. Jan - Dec
 10 tradings
4Q
1
3Q
3
1Q
6
2016. Jan - Dec
 6 tradings
4Q
2
3Q
1
2Q
2
1Q
1
2015. Jan - Dec
 11 tradings
4Q
2
3Q
4
2Q
3
1Q
2

Tokyo Monorail Haneda Line

2018. Jan - Mar
 2 tradings
1Q
2
2017 
2016 
2015. Jan - Dec
 1 tradings
4Q
1

Tokyu Denentoshi Line

2018. Jan - Dec
 95 tradings
3Q
20
2Q
21
1Q
22
2017. Jan - Dec
 68 tradings
4Q
26
3Q
17
2Q
4
1Q
21
2016. Jan - Dec
 162 tradings
4Q
50
3Q
35
2Q
48
1Q
29
2015. Jan - Dec
 134 tradings
4Q
28
3Q
39
2Q
26
1Q
41

Toden Arakawa Line

2018. Jan - Dec
 33 tradings
3Q
5
1Q
10
2017. Jan - Dec
 27 tradings
4Q
10
3Q
6
1Q
11
2016. Jan - Dec
 54 tradings
4Q
14
3Q
10
2Q
18
1Q
12
2015. Jan - Dec
 39 tradings
4Q
9
3Q
15
2Q
9
1Q
6

Tsukuba Express Line

2018. Jan - Dec
 126 tradings
4Q
40
3Q
38
2Q
28
1Q
20
2017. Jan - Dec
 70 tradings
4Q
27
3Q
20
2Q
1
1Q
22
2016. Jan - Dec
 134 tradings
4Q
44
3Q
26
2Q
32
1Q
32
2015. Jan - Dec
 114 tradings
4Q
31
3Q
28
2Q
31
1Q
24

Hokusō Line

2018. Jan - Dec
 28 tradings
4Q
15
3Q
6
1Q
2
2017. Jan - Dec
 12 tradings
4Q
3
3Q
7
1Q
2
2016. Jan - Dec
 31 tradings
4Q
12
3Q
4
2Q
11
1Q
4
2015. Jan - Dec
 28 tradings
4Q
9
3Q
8
2Q
4
1Q
7

Saitama Railway Line

2018. Jan - Dec
 4 tradings
4Q
2
1Q
2
2017. Jan - Dec
 6 tradings
4Q
2
2016. Jan - Dec
 11 tradings
2Q
4
2015. Jan - Dec
 4 tradings
2Q
1

Tama Monorail

2018. Jan - Dec
 113 tradings
4Q
27
3Q
23
2Q
32
1Q
31
2017. Jan - Dec
 52 tradings
4Q
20
3Q
16
2Q
3
1Q
13
2016. Jan - Dec
 142 tradings
4Q
47
3Q
31
2Q
33
1Q
31
2015. Jan - Dec
 123 tradings
4Q
37
3Q
35
2Q
26
1Q
25

New Transit Yurikamome

2018. Jan - Dec
 5 tradings
4Q
1
3Q
2
2Q
1
1Q
1
2017. Jan - Dec
 10 tradings
4Q
1
3Q
6
2Q
1
1Q
2
2016. Jan - Dec
 12 tradings
4Q
3
3Q
4
2Q
3
1Q
2
2015. Jan - Dec
 11 tradings
4Q
2
3Q
3
2Q
3
1Q
3

Nippori-Toneri Liner

2018. Jan - Dec
 95 tradings
4Q
19
3Q
24
2Q
23
1Q
29
2017. Jan - Dec
 56 tradings
4Q
21
3Q
18
2Q
5
1Q
12
2016. Jan - Dec
 136 tradings
4Q
30
3Q
20
2Q
54
1Q
32
2015. Jan - Dec
 137 tradings
4Q
23
3Q
36
2Q
36
1Q
42

Tokyo Rinkai Line

2018. Jan - Dec
 16 tradings
4Q
4
3Q
5
1Q
6
2017. Jan - Dec
 10 tradings
4Q
1
3Q
3
1Q
6
2016. Jan - Dec
 6 tradings
4Q
2
3Q
1
2Q
2
1Q
1
2015. Jan - Dec
 11 tradings
4Q
2
3Q
4
2Q
3
1Q
2

Tokyo Monorail Haneda Line

2018. Jan - Mar
 2 tradings
1Q
2
2017 
2016 
2015. Jan - Dec
 1 tradings
4Q
1

Tokyu Denentoshi Line

2018. Jan - Dec
 95 tradings
4Q
32
3Q
20
2Q
21
1Q
22
2017. Jan - Dec
 68 tradings
4Q
26
3Q
17
2Q
4
1Q
21
2016. Jan - Dec
 162 tradings
4Q
50
3Q
35
2Q
48
1Q
29
2015. Jan - Dec
 134 tradings
4Q
28
3Q
39
2Q
26
1Q
41

Toden Arakawa Line

2018. Jan - Dec
 33 tradings
4Q
10
3Q
5
1Q
10
2017. Jan - Dec
 27 tradings
4Q
10
3Q
6
1Q
11
2016. Jan - Dec
 54 tradings
4Q
14
3Q
10
2Q
18
1Q
12
2015. Jan - Dec
 39 tradings
4Q
9
3Q
15
2Q
9
1Q
6